Prof. Hans Köchler: "Ruh biyolojik süreçlere indirgenemez"

Ruh, evrimle var olabilir mi?

... İnsanlara bilinç ve kendini değerlendirme yeteneğinin bahşedilmiş olması, biyolojik bir sürece indirgenemez. Çünkü fiziksel veya maddesel dünyada gerçekleşen her şey, insan tarafından derin düşünme kabiliyeti vasıtasıyla gözlemlenebilir ve yorumlanabilir. Bu kabiliyet ise, maddesel veya fiziksel gerçekliğin doğasının bir parçası değildir. Bunun, empirik bir açıklaması, ya da doğa bilimleri, fizik ya da kimya ile geliştirilebilecek bir açıklaması olmayan bir şey olduğu söylenebilir.