Prof. Hans Köchler: "Bencillik oldukça dünya barışı olamaz"

Darwinizm’in öne sürdüğü güçlü olan hayatta kalır iddiası, sosyal ilişkilere ve aynı zamanda modern uluslararası ilişkilere ne şekilde yansımaktadır?

Darwinizm’in ‘güçlü olan hayatta kalır’ paradigması ve bu sözde doğal seleksiyon paradigmasının toplum ve sosyal yaşam alana uygulanması son derece yanlıştır. Çünkü toplumlar dediğimizde, eylemleri kendi akılları ve değerlere dayanan inanç ve görüşleri tarafından belirlenen, bilinç sahibi insanlar arasındaki etkileşimlerden bahsediyoruz. Ve herhangi bir değeri olsun ya da olmasın, biyolojik kategorileri bu değerler alanına, bilinçle şekillenen eylemlere uygulamak doğru değildir.