Prof. Hans Köchler, İslamafobi’nin Nedenlerini Anlatıyor

İslamofobinin kökeni nedir ve bunun üstesinden nasıl gelinebilir?

Bu anlamda Müslümanlara düşen sorumluluklar nelerdir?

İslamofobi, Batı dünyası toplumlarının, özellikle de Avrupa ve ABD'nin karşı karşıya olduğu en ciddi sorunlardan biridir. Bu olgunun başlıca sebeplerinden biri, insanların bilgisizliği, yani İslam ve İslami öğretiler ile ilgili bilgi sahibi olmamasıdır. İslamofobinin diğer bir gerekçesi veya nedeni ise, günümüzde yaşanan göç dalgasıdır. Eskiden Avrupa halkı, Müslüman toplulukların bulunmadığı homojen toplumlar olarak yaşamaktaydı. Ancak uluslararası siyasi gelişmeler ve ekonomik işbirliği sebebiyle Hristiyan ülkelerde artık hatırı sayılır Müslüman nüfusu yaşamakta. Bu tarz durumlarda yerel nüfus genelde önlerindeki iş imkanlarının azaldığını düşünür. Dolayısıyla, bu konun nedenlerini anlamaya çalışmak yerine, İslam suçlanılmakta veya İslam ile ilgili basmakalıp yargılar üretilmektedir. Konunun diğer bir boyutu ise, her ne kadar hoş olmasa da yine de doğruları söylemek gerekir, Yakın ve Orta Doğu'da süregelen daha büyük çatışmalardır. Bu aynı zamanda, Batı’nın çıkarları ile Müslüman ülkelerin ve bu ülke halklarının meşru çıkarları arasındaki çatışmadır. Yine dürüst konuşacak olursak, bu çatışmaların kökünde yatan sorunlara değinmeliyiz, dolayısıyla dikkati başka yöne çekerek İslam’ı suçlamak yanlıştır. İslamofobinin nedenleri tespit edilip ortaya konulmadığı sürece de bununla mücadelede etkili bir mekanizma geliştirmek mümkün değildir.