Hans Köchler: Üç büyük dinin ittifak etmesi ahlaki bir yükümlülük

Geçtiğimiz yüzyıl Dünya Savaşları ve kanlı katliamlarla anılıyor. Bugün ise global anlamda karışıklık çıkartmak adına terrorist örgütler kullanılıyor. Hıristiyanlık, Musevilik ve İslam öldürmeye ve teröre karşıdır. Sizce nasıl bütün dinler birleşerek dünyadaki kötülüklere karşı işbirliği içinde  olabilir?

Hans Köchler: Semavi dinlere inanan insanlar tek bir Allah’a inandıklarının farkında olmalılar. Mantıken inandıkları Allah bir ve aynı Allah.   Dolayısıyla birinin diğeriyle din adına savaşması akla uygun değil.  Bu dinlerin liderleri kendi insanlarına bir ve aynı Allah’a olan inanca hepsinin sahip olduğunu; bu yüzden birlik olmaları gerektiğini ve bunun din adına ahlaki bir zorunluluk olduğunu anlatmaları gerekir.