Hans Kochler: BM ancak dünyadaki halkı temsil ederse dünya çapında bir barışa ulaşma olasılığı olur

Dünya gençliği barışın, güvenliğin ve dostluğun özlemi içinde.  Tüm bu çatışmalar ancak uzlaşmayla çözüme kavuşacak. Sizce Birleşmiş Milletlerin dünya çapında silahlanmayı ve askeri endüstriyi durdurması için nasıl bir rol üstlenmesi gerekir?

 

Hans Köchler: Sorun Birleşmiş Milletler’in çok önce var olan bir güç dengesi, yani İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki güç dengesi üzerine kurulmuş olmasıdır. Bu organizasyonun karar mercii dünyadaki her bölgeyi ve halkı temsil etmemektedir. 1945 yılında dünyanın en güçlü ülkesi olan 5 ülke bu organizasyonun ana sorumluluğunu üstlenmiş durumda. Şimdiye kadar bu oluşumun dışında kalan bölgelerin – özellikle de Müslüman dünyası ile Afrika ve Latin Amerika kıtalarının – Birleşmiş Milletler’de karar alma mekanizmalarına dahil edilmesi gereklidir. Ancak tüm bölge ve uluslar eşit ve adil bir şekilde Birleşmiş Milletler’de temsil edildiği takdirde dünya çapında bir işbirliği ve barışa ulaşma olasılığı olur.