Hans Köchler: İslam sanatının Avrupa’ye tanıtılması gerekir

Bağnaz düşünce yapısına sahip insanlar kadınlara baskı yapıyor ve özgürlüğü ortadan kaldırıyorlar. Halbuku Allah Kuran’da tüm insanlara, içinde sanat, müzik, estetik ve güzelliğin bulunduğu kaliteli bir yaşamı öğütler. İslam dininin doğru öğretilerini cehaletten ve yanlış inanışlardan temizleyerek anlatabilmek için nasıl bir işbirliği yapabiliriz?

 

Hans Köchler: Avrupa’da yaşayan biri olarak gördüğüm kadarıyla İslami sanat geleneği Avrupa’daki kültürel çevrelere doğru şekilde aktarılmalıdır. Eğer İslam’a özgü olan bu çok özel sanat stilini ve estetiği takdir edebilirsek Müslüman medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlarız. Böyle bir anlayışın oluşmasının ana unsurlarından biri de İslam dünyası ile Batı dünyası arasında hiçbir sürtüşmeye ve düşmanlığa mahal vermemektir.