Mevlana’ya Ait Olduğu İddia Edilen Kitaplarda Homoseksüelliğin Meşrulaştırılmaya Çalışılması ve Gayri Ahlaki Anlatımlar

Mevlana’ya Ait Olduğu İddia Edilen Kitaplarda
Allah’ın Çirkin Bir Eylem ve Haram Olduğunu Bildirdiği Homoseksüelliğin Meşrulaştırılmaya Çalışılması ve Gayri Ahlaki Anlatımlar

 

Mevlana'ya ait olduğu bildirilen kitaplarda Allah'ın Kuran'da açıkça haram olduğunu bildirdiği homoseksüellik çok detaylı olarak anlatılmış ve meşru gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Mesnevi'de gayri ahlaki daha birçok haram fiil, hikayeler şeklinde kapsamlı tasvirlerle dile getirilmiştir. Bu uygunsuz bölümleri filmimiz kapsamına alamadığımız için bu bölümlerin bir kısmının sadece kaynaklarını sunuyoruz.

 

  • Mesnevi, Cilt 2, 3155. Beyit, s. 137
  • Mesnevi, Cilt 6, 305. Beyit
  • Mesnevi Cilt 5, Beyitler 2495, s. 205
  • Mesnevi, Cilt 5 Beyitler 3325 - 3330; s. 272-273
  • Mesnevi, Cilt 5 Beyitler 1335 -1 420; s. 112-118
  • Mesnevi, Beyit 3430, s. 275
  • Menkibul Arifin, Sf. 323
  • Ariflerin Menkıbeleri, Ahmed Eflaki, Sf 95
  • Mesnevi Beyitler 3845-3855
  • Mesnevi, Cilt 5, Beyitler 3880-3967, s. 315 - 322

 

İslam’a göre homoseksüellik, Kuran’da ve hadislerde “iğrenç bir çirkinlik olarak” bildirilen haram olan bir davranıştır:

Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu kadınları bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz.” Dediler ki: “Ey Lut, eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, gerçekten (buradan) sürülüp çıkarılanlardan olacaksın.” Dedi ki: “Gerçekten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı olanlardanım.” (Şuara Suresi, 165-168)

 

Hani Lut da kavmine şöyle demişti: “Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz.” (Araf Suresi, 80-81)

 

Peygamberimiz (sav) de hadislerinde homoseksüelliğin “en korkunç fiillerden biri” olduğunu şöyle haber vermiştir:

 

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ümmetim üzerinde korktuğum şeylerin en korkuncu Lut kavminin işidir (homoseksüelliktir).” (İbn Mâce, Hudûd; 12)

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Lut kavminin iğrenç fiilini (homoseksüelliği) işleyen kimse lanetlenmiştir.“ (Kütüb-i Sitte, Hadis No: 1604, Ravi: Ebu Hureyre)

 

Bazı çevreler gayri ahlaki fiilleri içeren hikayelerin güya ibret alınması için sözde dini tebliğ etmek amacıyla Mesnevi’ye dahil edildiğini söylemektedir. Bu son derece samimiyetsiz bir izahtır. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir İslam alemi dini böyle gayri ahlaki, Kuran’a uymayan, haram hikayeler anlatarak tebliğ etmemiştir. Bu hikayelerle yapılmaya çalışılan, dini tebliğ etmek değil tam tersine Allah’ın haram kıldığı eylemleri sözde meşrulaştırmaktır.