TEK BİR PROTEİNİN OLUŞMASI İÇİN NELER GEREKİR?

Protein mucizesi - 1.Bölüm

Tek bir proteinin oluşabilmesi için

DNA ve RNA gerekir. DNA ve RNA ancak 50 yıl önce keşfedilmiş çok kompleks yapılardır.

Tek bir proteinin oluşabilmesi için

Hücre organellerinin eksiksiz olarak varolması gerekir.

Hücre organelleri Proteinlerden oluşur. Yani protein olmadan protein oluşamaz.

DNA olmadan protein oluşamaz.

Bir canlıya aid tüm bilgiler DNA`da baz denilen maddeler ile kodlanmıştır.  Bu maddelerin her biri A T C ya da G harfleri ile temsil edilir.

Kromozomlar

DNA

Bir proteinin oluşabilmesi için DNA`da proteine aid  bilgi olması ve bu bilginin kopyalanması gerekir. Proteinin bilgilerini içeren DNA kodları okunur ve kopyalanır. Bunun için DNA sarmalı açılır, kodları okunarak RNA`ya kopyalanır. (sarı şerit)

DNA kodlarının kopyalanması ve taşınması için RNA gerekir. RNA şifreyi alarak Ribozoma doğru yola çıkar. RNA Ribozomu bulmak için hücre çekirdeğindeki özel kapılardan dışarı çıkar.

Bir proteinin oluşabilmesi için Ribozom gerekir. Ribozom protein üreten bir fabrikadır. Ribozom olmadan protein oluşamaz. RNA ribozoma ulaştığında... Ribozom RNA dakı kodlara göre Aminoasitleri sırayla birbirine ekler.

Bir proteinin oluşabilmesi için taşıyıcı RNA`nın olması gerekir. Taşıyıcı RNA`lar (yaşıl üçgenler) Aminoasitleri taşır.

Bir proteinin oluşabilmesi için taşıyıcı RNA`ların ribozoma aminoasit taşıması gerekir. Taşıyıcı RNA`lar (yeşil üçgen parçalar ) ribozoma protein üretimi için gerekli aminoasitleri (kırmızı parçaları ) taşır.

Her taşıyıcı RNA gerekli olan türde Aminoasidi gereken sıra ile Ribozoma taşır. Bir proteinin oluşabilmesi için üretilen aminoasit zincirinin 3 boyutlu olarak katlanması gerekir. Üretilen aminoasit   zinciri kullanılacağı yere göre özel olarak katlanır. Birbirine eklenen aminoasitler uygun şekilde katlanmazsa protein oluşamaz.

Protein olmadan protein oluşamaz. DNA ve RNA olmadan, tüm hücre organelleri olmadan, bütün bu aşamalar sırasıyla gerçekleşmeden protein asla oluşamaz.

2.Bölüm

Tek  proteinin oluşabilmesi için...

Hücre organellerinin tamamının varolması gerekir. Hücre organelleri Proteinleren oluşur, yani protein olmadan protein oluşamaz.

Proteinin oluşabilmesi için hücre çekirdeğinin varolması gerekir. Hücre çekirdeği ana kumanda merkezidir.

Proteini üretecek enerji için mitokondri`nin olması gerekir. Mitokondri olmadan protein oluşamaz. Mitokondri şekeri ATP ye çevirerek hücre enerji sağlar. Mitokondri dünyadakı en gelişmiş enerji sanralidir. Tek bir proteinin üretimi için sitoplazma gerekir. Sitoplazma olmadan protein oluşamaz.

Hücre sitoplazması`nda kompleks hücresel faaliyetler yer alır.

Tek bir proteinin oluşabilmesi için hücre zarı gerekir. Hücre zarı, maddelerin giriş ve çıkışını kontrol eder. Hücreler arası iletişimi sağlar. Enzim aktivelerini yerine getirir. Proteinlerden meydana gelmiş cok kompleks bir yapıdır.

Bu sayılan organellerin tamamı proteinlerden meydana gelmişdir.

Tek bir proteinin oluşması için proteinlerin zaten oluşmuş olması gerekir.

3.Bölüm  

Tek bir proteinin oluşabilmesi için.

Tek bir proteinin oluşabilmesi için hücrenin tam olarak varolması gerekir.

Hücrenin olağanüstü kompleks bir yapısı vardır. Her bir hücrede Dünyanın En gelişmiş şehirlerinden daha kompleks bir yapı bulunur...

Hücre içinde uygun sıcaklığın ve ph ayarının olması gerekir. Yoksa enzimler harekete geçmez. Enzimler olmadan aminoasitler birleşemezler ve protein oluşturamazlar. Birbirlerinin yanından geçib giderler. Minoasitler enzimler olmadan birleşemezler. Enzimler olmadan aminoasitler şeker ve diğer moleküllere bağlanırlar. Asla protein oluşturamazlar. Tek bir proteinin üretilmesi için 60 ayrı enzim (protein) gerekir.

Enzimler proteindir. Bu proteinlerden tek bir tane eksik olsa protein oluşamaz. Her enzimin belirli sıralama ile hareket etmesi gerekir. Kopyalama sırasında oluşabilecek hataları düzelten enzimlerin olması gerekir.

Bütün bunlar olmadan tek bir proteinin oluşması imkansızdır! Enzimlerin bazıları yokedicidir. Darvinistlerin iddia ettiği gibi bir an için...

... Çamurlu suda tesadüfler sonucu protein oluştuğunu düşünsek bile bu enzimler proteini hemen parçalardı.