Ahir zamanda Şam ve Mısır meliklerinin öldürülmesi Hz. Mehdi (a.s)'ın çıkış alametlerindendir.

Ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış vaktinde arka arkaya zuhur eden alametlerden birisi de Şam ve Mısır Meliklerinin öldürülmesidir.

Peygaberimiz bir hadisinde ;

Ondan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 49) şeklinde bildirmektedir.

Mısır’ın yakın tarihi incelendiğinde, hadisteki ifadenin gerçekleşmiş olduğu açıkça görülmektedir. 1970 yılında Mısır’ın başına geçmiş olan Enver Sedat, 1981 yılında yani Hz. Mehdi (as)’ın çıkış tarihi olan Hicri 1400’lerin hemen başlangıcında, bir suikast sonucunda hayatını kaybetmiştir.

Şam kelimesi Arapça’da yalnızca Suriye’nin başkenti Şam için kullanılmaz. Arapça’da sol anlamına gelir ve eskiden beri Hicaz bölgesinin sol tarafında kalan ülkeleri ifade eder. Nitekim, Şam bölgesi yöneticilerinden çok sayıda kişi suikaste uğramıştır:

1920: Suriye eski cumhurbaşkanı Salah Al-Deen Beetar 1921: Suriye başbakanı Droubi Paşa

1949: Suriye başbakanı Muhsin Al Barazi

1951: Ürdün Kralı Abdullah

1982: Lübnan falanjist lideri Beşir Cemayel

Bu olayların, Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametlerinin hızla yaşandığı dönemlerde gerçekleşmesi ve Peygamberimiz’in hadisleri ile bire bir benzerlik göstermeleri, Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhurunun delillerinden olduklarını ortaya koymaktadır.