Bediüzzaman Hazretleri, Ahir Zaman Fitnesini Hz. Mehdi (as)’ın, Hz. İsa (As) İle Birlikte Tam Olarak Susturacağını Söylüyor

 

 

Bediüzzaman Hazretleri, Ahir Zaman Fitnesini Hz. Mehdi (as)’ın, Hz. İsa (As) İle Birlikte Tam Olarak Susturacağını Söylüyor

 

 

Dinsizlik cereyanına karşı AYRI AYRI İKEN MAĞLÛP olan İsevîlik ve İslâmiyet (Hristiyanlar ve Müslümanlar, dinsizliğe karşı ayrı oldukları için mağluplarken), ittihad neticesinde (Müslümanların ve Hristiyanların birlikte yaptıkları ilmi mücadeleyle) dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken (dinsizliği tam olarak fikren susturmak üzereyken), ÂLEM-İ SEMÂVATTA CİSM-İ BEŞERÎSİYLE BULUNAN ŞAHS-I İSÂ ALEYHİSSELÂM (Allah Katına alınmış olan Hz. İsa (as)’ın bizzat şahsı), o din-i hak cereyanının başına geçeceğini (Hz. İsa (as)’ın şahsının Hristiyanların başında olacağını) bir Muhbir-i Sadık (Peygamberimiz (sav), bir Kadîr-i Külli Şeyin vaadine (her şeye gücü yeten Allah’ın vaadine) istinad ederek (dayanarak) haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem Kadîr-i Külli Şey vaad etmiş, elbette yapacaktır. (Mektubat, 15. Mektup, sf. 59-61)

 

Üstadımız devrinde İSEVİLERLE MÜSLÜMANLAR İTTİFAK ETMEMİŞTİ.

Üstadımız devrinde HRİSTİYANLAR DA MÜSLÜMANLAR DA DİNSİZ İDEOLOJİLERE KARŞI MAĞLUPTU.

Yani Bediüzzaman Hazretleri döneminde iman hakikatlerinin anlatımıyla küfrün beli kırılmıştı, AMA DİNSİZLİK MANEN TAM OLARAK ÖLMEMİŞTİ, FİTNELER SON BULMAMIŞTI.

 

Hadislerde Hz. İsa (as)’ın gelişini anlatan en önemli olaylardan biri, Hz. İsa (as)’ın Hz. Mehdi (as)’ın arkasında, yani onun imamlığında namaz kılmasıdır. Bu mübarek olay aynı zamanda Hz. İsa ve Hz. Mehdi’nin ittifakını, bu ittifak vesilesiyle dinsizliğin fikren tam olarak yenilip Kuran ahlakının tüm dünyaya hakimiyetini haber verir. Üstadımız bu konuyu şöyle anlatıyor:

 

HATTÂ, "HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM GELİR, HAZRET-İ MEHDÎYE NAMAZDA İKTİDA EDER, TÂBİ OLUR"  DİYE RİVAYETİ, BU İTTİFAKA (Hz. İsa ve Hz. Mehdi öncülüğünde Hristiyanlarla Müslümanların birleşmesine, tüm Hristiyan aleminin Müslüman olmasına) VE HAKİKAT-İ KUR'ÂNİYENİN METBUİYETİNE VE HÂKİMİYETİNE (Kuran ahlakının bütün dünyaya hakim olmasına) İŞARET EDER. (Şualar, 5. Şua, sf 507)

 

 

Üstadımız döneminde;

Tüm Hristiyan alemi Müslüman olmadığına göre,

Hz. İsa, Hz. Mehdi arkasında namaz kılmadığına göre,

İslam ahlakı tüm dünyaya hakim olmadığına göre,

Bediüzzaman Hazretleri için Mehdi diyenler samimi davranmamaktadır.

Hz. İsa (as) vesilesiyle tüm Hristiyan aleminin Müslüman olması

Hz. İsa (as)’ın Hz. Mehdi (as)’ın arkasında namaz kılması,

Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın ittifakıyla Kuran ahlakının tüm dünyaya hakim olması,

YAŞAYAN HER İNSAN TARAFINDAN GÖRÜLECEK, ŞAHİT OLUNACAK AÇIK VE NET OLAYLARDIR.