Şehirleşmede artış Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametlerindendir

 

 

ŞEHİRLEŞMEDE ARTIŞ HZ. MEHDİ (AS)’IN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDENDİR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaşadığımız yüzyılın en belirgin özelliklerinden biri şehirlerde yaşayan nüfusun sayısındaki artıştır. İnsanlık tarihinde şehirler sosyal, siyasal ve iktisadi olarak da­ima önemli olmuşlardır. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Sanayi Devrimi ile birlikte, insanlar kırsal bölgeleri terk edip şehirlere yerleşmeye başlamışlardır. 

1800’lü yıllarda kentli nüfus 30 milyondan daha azken,  1850-1900 yılları arasında 20 bin ve daha fazla nüfuslu kentlerde yaşayanların oranı % 9.2'ye çıkmıştır. Fakat asıl olarak şehirleşme içinde bulunduğumuz yüzyılda önemli ölçüde artmıştır. Bu artış günümüzde de devam etmektedir. Yapılan araştırmalar 6,9 milyarlık dünya nüfusunun 3 milyar 454 milyonunun şehirlerde yaşadığını göstermektedir. Önceki yüzyıllarda rastlanmayan bu durum, hadislerde bildirildiği gibi, bir ahir zaman alameti olarak günümüzde gerçekleşmektedir.

"EY ENES! İNSANLAR ŞEHİRLEŞECEKLER, O ŞEHİRLERDEN BAZILARINA: "BASRA VE KUSAYRE" DENİLECEK." (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam Şarani, s.490)


Şehirlerin sayılarının çokluğu, metropolis, megapolis gibi nüfusu 10 milyonu aşan şehirlerin varlığı, yüksek binalar, çarşılar, oyun alanları, parklar ve bahçelerden oluşan mimari planları ile günümüz şehirleri Peygamber Efendimiz(sav)’in yaşadığı dönemdeki şehirlerden çok farklıdır.
Ancak Peygamber Efendimiz(sav) 1400 yıl önce günümüz şehirleri hakkında bilgiler vermiş ve şehirleşmenin çok olacağını bildirerek zamanımıza işaret etmiştir. Böylece bu ahir zaman alameti de tam Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği şekilde günümüzde gerçekleşmiştir.

Hz. Mehdi (a.s.) Devrinde Estetik ve Güzellik Hayatın Her Alanına Yayılacaktır
 

Hz. Mehdi (as) Kuran ahlakını uygulama konusundaki kararlılığı ile temizlik ve estetik anlayışını mimari yapılara da yansıtacaktır. Hz. Mehdi (as) döneminde mimari yapılar ihtişamlı olacak şehirler estetik bir görünüme bürünecektir

 

“Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi (a.s.) Ali’nin soyundandır. O BU YERYÜZÜNÜ, YERYÜZÜNDEN BAŞKA BİR HALE GETİRECEKTİR...” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 169)

 

“ALEMDE VİRAN BİR YER KALMAYACAK VE HZ. MEHDİ (A.S.) HER YERİ ONARACAK, ABAD (MAMUR VE ŞEN) EDECEK.” (El  Mehdiyy-il Mev’ud, c:1, sf. 264)

 

ADNAN OKTAR: “Dünya yepyeni bir medeniyet çağına girecek. Bilimde, sanatta, estetikte her yönde, inşaAllah. Huzur, güven, barış, iyilikler, güzellikler bütün dünyayı kaplayacak. Deccalin pisliğini, deccalin rezilliğini dünya bütün açıklığıyla gördü. Şimdi de Mehdiyet’in ışığını, temizliğini ve sıcaklığını görecekler. Aradaki kıyası yapacaklar; aman Allah’ım biz cehennemin içindeymişiz, diyecekler. Hayat varmış, dünya varmış elhamdülillah, diyecekler. Arada muazzam fark olduğunu görecekler. O muazzam farkı göstermek için Cenab-ı Allah bu imkanı meydana getiriyor.  (Adnan Oktar’ın Gaziantep olay Tv’deki canlı röportajı, 15 Şubat 2011)