Bediüzzaman Hazretlerinin has talebeleri Hz. Mehdi (as)'ın Ahir Zaman'da geleceğini söylüyorlar

 

SEYYİD SALİH ÖZCAN

-Mehdi gelmiştir. Talebesi oluruz inşaAllah. Allah bizi talebesi yapsın işaAllah.

-Hepimizi İnşaAllah.

- Biz ölmeden evvel onu görmeyi, Cenab-ı Allah bize nasip edecek. Üstad öyle diyor.

-Üstad Hazretlerinin size söylediği  her şey çıktı  diğil mi bugüne kadar?

-Evet. Bak şimdi bak sana bir şey söyleyeyim. Şimdiye kadar Üstadın yanında kaldığım ne kadar kelime söylemişse hepsi çıktı.

SEYYİD SALİH ÖZCAN

-Bunun için bekliyoruz Mehdi’yi göreceğiz inşaAllah. Hem de yakında göreceğiz. İnşaAllah. İstanbul’da göreceğiz İnşaAllah.

-Ahir zamanda Hz. Mehdi'nin zuhur edeceği.

-Gerçek, buna hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Hz. Mehdi’nin zuhur edeceğine, Hz. İsa’nın ineceğine ben inanıyorum. İmanım gibi inanıyorum. İmanımdan bunu bir şey olarak biliyorum.

-Hz. İsa Hz. Mehdi’ye tabe olacak.

-Tabi olacak. Arkasında namaz kılacak.

ABDÜLKADİR BADILLI

Tabi. Cenabı Hakk’ın kanunu budur. Çekirdek dikmek lazım. Çekirdekten bir nesil yetişecek. Bu nesil çoğalacak, çoğalacak, çoğalacak. Allah da onların başına bir Mehdi getirecektir.Bu gelecek olan zat Risale-i Nur’u kendine bir rehber, program yapacaktır. Yani asıl Mehdi, bu zamanda gelecek olan, ahir zamanda gelecek olan Mehdi nasıldır, ne yapacak, vazifesi nedir? Bunları zaten söylüyor Risale-i Nur’da.

KIRKINCI HOCA

-İslam dünyaya hakim olacağına göre hocam, Müslümanların bir lideri, bir lideri olacak mı  hocam başında?

-Muhakkak, muhakkak.

-O zaman Mehdi hem İslam Birliğini kuracak, hem de İslam’ı dünyaya hakim edecek Hz. İsa ile birlikte.

-Tabi, tabi, tabi.

- Dünya hakimiyyeti, Allah'ın izniyle İslam'ın dünyaya hakimiyyeti olacak, İttihad-ı İslam olacak, başında bir kişi olacak ama bu kişi Risaley-i Nur’u neşir ve tatbik eden ama bir lider olacak yani .

-Tabi, tabi onsuz olmaz...

ÇANTACI NECMİ ABİ

-Hani şimdi gelecek olan Mehdi, Mehdi daha gelecek. Mehdi gelecek. Ahir Zaman’da en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hakim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutb-u a’zam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek; O zat Al-i Beyt’i Nebevi’den olacaktır. Ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icad eden Kadir-i Zülcelal, Mehdi ile de Alem-i İslam’ın zulumatını dağıtabilir ve vadetmiştir, vadini elbette yapacaktır.

SEYYİD SALİH ÖZCAN

-Doğru, şimdi daha evvel herkes biliyor ki gelen her asrın bir imamı var.Her asrın bir imamı var. Ama hiç birisi Mehdi değildir. Ama son zamanda gelecek olan Mehdi, o zaman üç tanesi birden bire birleşiyor. Birleştiği için şeydir, işte Üstad hazretleri de bana dedi ki o zaman,” Ben Mehdiyi göremeyeceğim sen göreceksin “. O Mehdi’yi Cenab-ı Hak bize göstersin inşaAllah.

SAİD ÖZDEMİR

-Yok tabi. İşte bunlar Peygamberimizin hadis-i şerifinden çıkıyor. Hadis-i şeriflerinde de Peygamberimiz sallallahu aleyhivesselam gerek Mehdi’nin geleceğini, gerekse Hz. İsa’nın geleceğini müjde veriyor. Hz. İsa gelecek, ümmetimden olacak.

SEYYİD SALİH ÖZCAN

-Hz. Mehdi’nin olacağına, geleceğine bütün ruhumla inanıyorum derdi.İnanmayanı Allah ıslah etsin derdi.