Ömürlerin uzaması Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametlerindendir

 

Ömürlerin Uzaması Hz. Mehdi (As)’In Çıkış Alametlerindendir

Hadislerde haber verilen Hz. Mehdi(as)’ın zuhur alametlerinden biri de bu kutlu dönemde "ömürlerin uzayacak olması"dır.

 

ONUN (HZ. MEHDİ'NİN) ZAMANINDA... ÖMÜRLER UZAYACAK VE EMANET ZAYİ OLMAYACAKTIR... (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

 

ÖMÜRLER UZAYACAK... 
(İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, sf. 1699, Sf. 179)

 

Tam hadiste işaret edildiği gibi 21. yüzyılda insan ömründe gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Yapılan araştırmalar insan ömrünün bu yüzyılda %50 oranında arttığını, 100 yaşını geçen insanların sayısının önümüzdeki yıllarda çok daha fazla olacağını ortaya koymuştur.

 

Yüzyıllara göre insan ömründe artışa bakıldığında da bu durum açıkça görülmektedir.

1800'lerde ortalama yaşam süresi 24 yıl
1900'lerde ortalama yaşam süresi 48 yıl 
2000'lerde ortalama yaşam süresi 67 yıl


20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başında gen teknolojisinde yaşanan gelişmeler "ömürlerin daha da uzayacağını" göstermektedir.

Pek çok araştırmacı, 21. yüzyılın ikinci yarısında "150 yaşındaki insanların garip karşılanmayacağını" dile getirmekte ve insan ömrünün 21. yüzyılda, geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde uzayacağına dikkat çekmektedirler.

 

ONUN (HZ. MEHDİ'NİN) ZAMANINDA... ÖMÜRLER UZAYACAK VE EMANET ZAYİ OLMAYACAKTIR... (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

 

Peygamberimiz (sav)'in verdiği bu haberin üzerinden on dört asır geçmiştir.  Bu alametin böylesine açık ve net olarak gerçekleşmesi, şüphesiz müminler için çok kıymetli bir müjdedir.

 

HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE ÖMÜRLERİN UZAMASININ SEBEPLERİ

 

Hz. Mehdi(as) döneminde yaşam süresindeki bu artış sebepsiz değildir.

Tıp teknolojisinin ilerlemesine bağlı olarak sağlık hizmetlerindeki gelişmeler, insanların böyle bir nimete kavuşmasına olanak sağlayacaktır. Tıptaki gelişmelere ek olarak, Hz. Mehdi (as) dönemindeki huzurlu, üzüntüden  ve stresten uzak yaşam da  ömürlerin uzamasına, insanların sağlıklı ve uzun bir ömür sürmelerine vesile olacaktır.

 

ADNAN OKTAR:Mehdi (a.s) zamanındaki ömürlerin uzaması, Mehdi (a.s)’ın ümmeti, Müslüman milleti, kendi evladı, kendi kardeşi olarak görmesinden kaynaklanan Mehdi (a.s)’ın titizliği ile ilgilidir. Mehdi (a.s), bir kere ümmetin yiyeceğine, içeceğine, gıdasına çok özen gösterecek. Çünkü akıllı bir insandan bu beklenir. Bir kere damar hastalıkları olmayacağı anlaşılıyor Mehdi (a.s) döneminde. Çünkü beslenmeye çok özen  göstereceği anlaşılıyor. Ümmetin spor yapmasına, mutluluğuna, sevincine, acı çekmemelerine, üzüntü yaşamamalarına özen göstereceğine göre, çünkü insanı çökerten nedir? Üzüntüler, korkular ve acılar insanı çökertir. Psikolojik olarak çökme meydana gelir. Psikolojik çöküntüyü Mehdi (a.s) ortadan kaldırıyor. İnsanlara neşe ve sevinç geldiği için, o neşe ve sevincin etkisiyle zaten ömürleri uzayacak, genç ve dinç kalacaklar. Ayrıca bilimde ve teknolojide çok ileri bir aşamaya geçileceği için, tıpta müthiş buluşmalar olacağı için, oradan ayrı vesile olacaktır. Helale harama dikkat edeceği için, yiyeceklerde Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetine uygun güzel beslenme olacağı için, beslenmedeki kusursuzluktan kaynaklanan bir sağlık gelecektir ve haram olan yiyeceklerden insanlar kurtulduğu için ve haram olan içeceklerden kurtuldukları için, ayrı bir sağlık ve sıhhat gelecektir. Çünkü içki yok, sigara yok. Çünkü içkinin çökertici etkisini devletin istatistiklerinden görüyoruz. Yüz binlerce insan, sırf alkol nedeniyle vefat ediyor. Yüz binlerce insan, sırf sigara nedeniyle vefat ediyor. Uyuşturucu nedeniyle yüz binlerce insan vefat ediyor. Bunlar ortadan kalkacak ve insanlar, içkide, sigarada bulmayacak mutluluğu. İmanda, Allah sevgisinde, Allah aşkında bulacaklar mutluluğu. Ve dolayısıyla kalplere inşirah, ferahlık, sevinç gelecek. Bunun sonucunda da ömürleri uzayacak. Yani hangi sebeplerden kaynaklanacağı da belli inşaAllah...  (26 Ocak 2011 )

 

 

HZ. MEHDİ (AS) DA UZUN ÖMÜRLÜ OLACAKTIR

 

Hz. Mehdi (as) , birçok peygamber gibi  uzun ömürlü olacaktır. Bazı hadislerde bildirildiği üzere Hz. Mehdi (as), Hz. İbrahim (as) gibi 120 yaşına kadar yaşayacaktır.

 

ONUN (HZ. MEHDİ'NİN) ZAMANINDA ÖMÜRLER UZAYACAK. ÖMÜRLERİN UZAMASI ONUN (HZ. MEHDİ'NİN) DA UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI GEREKTİRİR.( Kıyamet Alametleri, s. 184)

 

ADNAN OKTAR: :... Mehdi (a.s.) çok uzun ömürlü olacak Allah’ın izniyle, Allah-u alem yüz yirmi yaşına kadar falan yaşayacak, onu söyleyeyim. Peygamberan hep öyleydi, maşaAllah. Hz. Musa (a.s.) da öyle çok uzun ömürlüydü. Hz. Yusuf (a.s.) uzun ömürlüydü. Nuh (a.s.), mübarek dokuz yüz elli sene yaşadı Hz. Nuh (a.s.). Gittikçe ömürler kısalmıştır, gittikçe kısaldı. “Ahir zamanda yeniden uzayacak” diyor Peygamberi   miz (s.a.v.). Ömürler şimdi uzamaya başladı, Mehdi (a.s.) devrinde uzamaya başladı, inşaAllah. (8 Ekim 2010)

Hz. Mehdi (a.s.)’nin yaşı geçen zaman ile herkes gibi ilerleyecek, fakat görüntüsündeki gençlik sürekli kalacaktır. Hz. Mehdi (a.s.) sürekli yaklaşık 40 yaş civarında bir erkek görüntüsünde olacaktır. 

ADNAN OKTAR: Mehdi (a.s.), hatta Peygamberimiz (s.a.v.) hadiste diyor, “yaşlı olduğu halde genç görünür” diyor. Mübarek, ehl-i kudret olacak yani şaşıracağız. (8 Ekim 2010)

 

 

Ve onun (HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN) İŞARETLERİNDEN BİRİ DE GÜNLERİN VE GECELERİN GEÇMESİ İLE YAŞLANMAMASIDIR. (Muntekab-ül Esar, Lütfullah Gülpaygani, S:285)