Depremlerin artması Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametlerindendir

 

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır... Depremler çoğalacak... (Ramuz-El Ehadis, 476/11)

Kıyametten önce iki büyük hadise vardır... ve sonra da zelzeleli yıllar. (Ramuz-El Ehadis, 187/2)

Anlaşmazlıklar ve sık sık depremler vaki olacak... (Kıyamet Alametleri, s.166)

Son birkaç yıl içinde meydana gelen yüksek şiddetli depremler, dünya kamuoyunun gündeminde devamlı olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Depremlerin Dünya tarihinde ilk kez bu denli çok sayıda ve sıklıkta olması, ayrıca şiddetlerinin de oldukça yüksek rakamlara ulaşması, Hz. Mehdi (AS)’ın çıkışının bir habercisidir.

Yakın geçmişe bakıldığında deprem sayısının çok az olduğu görülmektedir.

Örneğin ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'nun raporlarına göre 1556-1975 yılları arasındaki yaklaşık 400 yılda meydana gelen 5.0 ve daha büyük şiddetteki depremlerin sayısı sadece 110'dur.

Hicri 1400 yılının başından itibaren ise depremler dünya tarihinde görülmemiş şekilde armıştır

Kuşkusuz ki bu rakamlar Hicri 1400 (Miladi 1979-1980) yılının başından itibaren depremlerin sayısındaki artışı çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

 

Sadece 1999 yılında yeryüzünde küçük veya büyük şiddette 20.832 deprem meydana gelmiştir.

Bu depremlerde resmi açıklamalara göre tahmini olarak 22.711 insan ölmüştür.

Tıpkı Peygamber Efendimiz(sav)’in hadisinde belirttiği gibi:

Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki, bu zelzelelerde on bin, yirmi bin, otuz bin kişi ölür…” (İbni Asakır, Geleceğin Tarihi 1, Orhan Baytan, Mevsim Yayıncılık, s.81)

Son otuz yılda dünyada gerçekleşen depremlerden birkaçı şöyledir:

 

Tarih : 28 Temmuz 1976

Yer : Çin

Şiddet : 7.8

 

28 Temmuz 1976’da Çin’de 7.8 büyüklüğündeki deprem oldu. 242 bin kişi hayatını kaybetti ve 164 bin kişi yaralandı.

7 Aralık 1988’de Ermenistan’da meydana gelen depremde 20.000 kişi hayatını kaybetti, 500.000 kişi de evsiz kaldı.

Tarih : 07 Aralık 1988

Yer : Ermenistan

Şiddet : 6.9

 

Tarih : 17 Ocak 1995

Yer : Kobe

Şiddet : 7.7

 

1995 yılındaki Kobe Depremi, 20 saniye sürmesine rağmen 100 milyar dolar civarında zarar oldu.

Hindistan’da 26 Ocak 2001'de yaşanan 7,9 şiddetindeki depremde 30 bin kişi hayatını kaybetti, 166 bin kişi yaralandı.

Tarih : 26 Ocak 2001

Yer : Hindistan

Şiddet : 7.9

 

26 Aralık 2003’de İran’da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 20 bin kişi hayatını kaybetti, 50 bin kişi yaralandı.

Tarih : 26 Aralık 2003

Yer : İran

Şiddet : 6.7

 

26 Aralık 2004’te Endonezya’da, 9.0 büyüklüğündeki deprem sonucu oluşan tsunamide 300 bin kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 26 Aralık 2004

Yer : Endonezya

Şiddet : 9

 

8 Ekim 2005’de Pakistan’da gerçekleşen 7.6 şiddetindeki depremde yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 08 Ekim 2005

Yer : Pakistan

Şiddet : 7.6

 

Son 30 yıl içinde, yani Hicri 1400 itibariyle, burada saydıklarımızın dışında irili ufaklı başka çok sayıda deprem yaşanmıştır.

Bu depremler sonucu binlerce insan evsiz kalmıştır.

Peygamber Efendimiz (sav)’in bir hadisinde de bu duruma işaret edilmektedir.

Barınacak evler, sizi taşıyacak hayvanlar bulamayacağınız günler yaklaşmıştır. Çünkü evlerinizi depremler yıkacak...” (Kıyamet Alametleri, s. 146)

Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisleri yanısıra, Kuran'da da deprem ile kıyamet arasındaki ilişkiye işaret eden ayetler bulunmaktadır.

Kuran'ın 99. Suresi'nin adı Zelzele (büyük sarsıntı, deprem)'dir.

Bu surede yerin şiddetli sarsıntısı tasvir edilmekte, bunun ardından da kıyamet günü insanların diriltilecekleri ve Yüce Allah'ın huzurunda hesap verecekleri bildirilmektedir:

Kovulmuş şeytandan Allaha sığınırım.

Yer, o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı, Yer, ağırlıklarını dışa atıp-çıkardığı, Ve insan: "Buna ne oluyor?" dediği zaman, O gün (yer) haberlerini anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir.

O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye bölük bölük fırlayıp-çıkarlar.
Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür. Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür. (Zelzele Suresi, 1-8)