Prof. Hans Köchler, Sn. Adnan Oktar’ın ‘İslam Terörü Lanetler’ Kitabından Bahsediyor

Dr. Hans Köchler, Adnan Oktar'ın, 'İslam Terörü Lanetler' adlı kitabını duydunuz mu? Sizce, 'İslam' ve 'terör' tabirleri arasında bir ilişki bulunuyor mu? İslamcı terör diye bir şeyin olduğuna inanıyor musunuz?

İslam ile terör arasında bir ilişki yok. Gayrimüslim dünyasında, ikisi arasında bir bağlantı olduğuna dair çok fazla propaganda yapılıyor. Ancak işin gerçeği şu ki terör, bir şiddet yöntemidir ve politik bir etki yaratmayı veya mevcut politik durumu değiştirmeyi amaçlar. Ve bu şiddet yöntemi, farklı gruplar tarafından farklı ideolojiler ve dini bağlantılar çerçevesinde kullanılır. Dolayısıyla, İslam dini ile veya İslami öğretiler ile herhangi bir ilgisi yoktur. İslam dinini terör ile bağdaştırmak tamamıyla yanlış ve yanıltıcı bir harekettir. Sayın Adnan Oktar'ın bu konuyu kaleme alması ve kavramsal açıdan açıklığa kavuşturma çalışmaları oldukça önemli. Çünkü şu anda karşı karşıya olduğumuz büyük tehlike, İslam karşıtı propaganda dolayısıyla terör ile böyle bir bağlantı kuruluyor olması ve bunun sonucunda Müslüman âlemi ile barış içerisinde bir arada yaşamanın daha zor hale gelmesidir.