Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri 9. Bölüm

 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri

9. Bölüm

Hz. Mehdi (a.s.)'ın Ashabından Olmak İsteyen Bir Müslüman Sabırlı, Takva Ve Güzel Ahlaklı Olmalıdır

Peygamberimiz (sav)'in soyundan olan İmam Cafer-i Sadık Hazretleri, Hz. Mehdi (a.s.)'ın yakınlarından ve onun ashabından olmayı isteyen Müslümanların, Hz. Mehdi (a.s.)'ın zuhurunu beklerken Kuran'a tam uygun hareketler içinde olmalarını ve Allah'ın razı olacağı güzel bir ahlak göstermelerini tavsiye etmiştir.

İmam Cafer Sadık şöyle buyurur:
KİM KAİM'İN (HZ. MEHDİ (a.s.)'IN) ASHABINDAN OLMAK İSTERSE BEKLEMELİ VE BEKLEYİŞ HALİNDE KENDİSİNDEN TAKVA VE GÜZEL AHLAK SERGİLEMELİDİR. (Biharu'l Envar, c.52, s.140, hadis, 5)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Hz. Mehdi (a.s.)’ın Aldığı Kararlarda Hiç Zorluk Çıkarmayacaklardır

Resulullah Efendimiz (sav) bir hadisinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin, Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı teslimiyetlerine şöyle dikkat çekmiştir:

Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı bir kölenin efendisine karşı olduğundan DAHA İTAATLİ VE BOYUN EĞİCİ olacaklar. (Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 65)

Talebeleri, Hz. Mehdi (a.s.)’ın aldığı tüm kararları hiç sorgulamadan, itina ile uygulayacaklardır. Bu onların Allah’a imanlarındaki derinliğin ve samimiyetin de göstergesi olacaktır.

Hz. Mehdi (a.s.)'ın Talebelerinin Dünyaya Yönelik Maddi Ve Manevi Hiçbir Hırsları Olmayacaktır

Ey Ebu Hüreyre! Bu topluluk (HZ.MEHDİ (a.s.) CEMAATİ) zor ve güç bir yola girerek peygamberlerin derecesine kavuşurlar. ALLAH KENDİLERİNİ DOYURDUKTAN SONRA AÇLIĞI, GİYDİRDİKTEN SONRA ÇIPLAKLIĞI, İÇİRDİKTEN SONRA SUSUZLUĞU TERCİH EDERLER; ALLAH'IN KATINDAKİNE ÜMİTLERİNİ BAĞLAYIP BUNLARI TERK EDERLER. HESABINDAN KORKU DUYARAK HELALİ DAHİ BIRAKIRLAR. DÜNYAYA SADECE BEDENLERİ İLE İLGİ GÖSTERİRLER, ONUN HERHANGİ BİR ŞEYİYLE İŞTİGAL DE ETMEZLER.
Onların Rablerine olan itaatleri karşısında, melekler ve peygamberler dahi hayrete düşer. Ne mutlu onlara, ne mutlu onlara! Allah'ın, onlarla benim aramı birleştirmesini ne kadar çok isterdim! ... (el-Vesaya li-İbnü'l-Arabi, Halet Ef. no.: 198/2, 486a yaprağı)

Adnan Oktar : Mehdi (a.s.) talebesi olmak zor ama pek zor, pek pek pek zordur. Böyle üçkağıtçının, dünya aşıklarının, aklı zayıf olanların, imanı zayıf olanların, dünyasını kurtarmanın peşinde olanların; evlenip yuva kurup işine gücüne bakmak isteyenlerin, dünyasını mamur etmek isteyenlerin, köşe dönmek isteyenlerin yapacağı gibi bir şey değildir. Hele korkak ödleklerin yapabileceği bir şey hiç değildir. (9 Ağustos 2010 tarihli HarunYahya.TV röportajından)

 

Samimi Müslümanlar Hz. Mehdi (a.s.) ve Talebelerini Zamanla Sevip Takdir Edeceklerdir

Hadislerde, Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerine karşı zulüm, baskı ve eziyetlerin yapılacağı, onu kötüleyenler olacağı bildirilmiştir. Ardından bu kişiler azalacak, Hz. Mehdi (a.s.)’ı seven ve öven insanların sayısı zamanla çok artacaktır.
Hz. Peygamber... Şöyle dedi: Cebrail bana haber verdi ki, Ehl-i Beyt'im benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm, onlardan olan Hz. Mehdi (a.s.) ortaya çıkıncaya,ONLARIN (HZ. MEHDİ (A.S.) VE TALEBELERİ) ŞANI YÜCELİNCEYE VE İSLAM ÜMMETİ ONLARI SEVMEKTE BİRLEŞİNCEYE KADAR DEVAM EDECEKTİR. O DÖNEMDE ONLARI KÖTÜLEYENLER AZALACAK, SEVMEYENLERİ ZELİL OLACAK VE ÖVENLERİ ÇOĞALACAKTIR. (Hidayet Önderleri, Hz. Muhammed Mustafa, 1. Cilt, sf 314)