Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri 10. Bölüm

 

Hz. Mehdi (as)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri 10. Bölüm

Allah, Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerini Bir Araya Getirecektir

Hadiste Allah’ın Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerini birbirlerini hiç tanımıyorken farklı yerlerden toplayıp biraraya getireceğine dikkat çekilmiştir.

Cafer al Yuafi, İmam Muhammed bin Ali al Bekir’den şöyle rivayet eder:

“Hz. Mehdi (a.s.) çıktığında yanında 313 erkek ve 50 kadın olacaktır, onlar daha önce aralarında hiç bir sözleşme olmadan, FARKLI BULUTLARIN GÖKYÜZÜNDE KÜMELEŞMELERİ GİBİ BİR ARAYA GELECEKLERDİR.Bu, Allah’ın “Her nerede olursanız olun, Allah sizi bir araya getirecektir. Allah herşeye güç yetirendir” ayetinin bir tecellisidir. (Bihar-ül Envar, cilt. 52, s. 223)

 

ADNAN OKTAR: “Onlar daha önce aralarında hiçbir sözleşme olmadan” Bakın “daha önce aralarında bir sözleşme olmadan” Yani “biz birbirimizle görüşelim, konuşalım” demiyorlar, bir bilgi yok. “Farklı bulutların gökyüzünde kümeleşmesi gibi bir araya geleceklerdir.” Yani kimi mesela Afrika’dan, kimi Asya’dan, kimi Avrupa’dan, kimi işte Anadolu’nun bir yerinden bir araya geliyorlar. “Bu, Allah’ın “... Her nerede olursanız olun, Allah sizi bir araya getirecektir. Allah her şeye güç yetirendir” (Bakara Suresi, 148) ayetinin bir tecellisidir.” Yani ayet Mehdi (a.s.)’a da bakıyor. Mehdi (a.s.) cemaatine bakıyor. Çünkü bu 313 kişi dünyanın çeşitli yerlerine dağılmışlar. Ama Allah bunları bir araya getiriyor, bu kişileri. Yani çok zordur. Mesela Azerbaycan’dan bir insan geliyor. Bilmem başka bir yerden insanlar bir araya geliyorlar ve kaderde belli. Daha onlar annesinden doğmadan o ekip var zaten. Mehdi (a.s.)’ın cemaati var. Mesela şaşırabilir insan, daha önce göstersen, farz edelim Türkistan’da bir genç, “Sen Hz. Mehdi (a.s.) cemaati içinde görünüyorsun, bak kaderde” desen çok şaşırır. “Acaba nasıl olacak” der. Değil mi? O tabii ona unutturulacaktır. Sonra birçok sebeple oradan oraya gider, oradan oraya gider. Çad’a gider, Çad’da birisiyle tanışır. O biriyle tanıştırır. Allah’ın vesile ve tanıştırma sistemleri çok kompleks, çok detaylı ve ince olur. Bir de bakarsın ki gelmiş, karşında duruyor. Hiç bilmez o, Allah onu sevk eder. O doğal akışı içerisinde onu yapar.” (7 Haziran 2010, Adıyaman Asu TV)

 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Cemaati Münafıklardan Temizlenecektir

Esbağ bin Nebate der ki: Emirülmüminin Ali şöyle buyurdu: 
"...Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim: Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar, uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür, onu tekrar ayıklar ve temizler sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep aynı işi tekrarlar. SONUNDA KURTLARIN HİÇ ZARAR VEREMEDİĞİ ÇOK AZ SAĞLAM BUĞDAY KALIR. İşte siz de böylesiniz. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır." (Aynı hadisi Ahmet bin Muhammed bin Said de nakleder.) (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 246)

Hadiste Hz. Mehdi (a.s.) cemaatinden çıkan münafıkların, "buğdaya musallat olan iğrenç kurtlar" gibi oldukları haber verilmiştir. Hz. Mehdi (a.s.) cemaati, "buğday gibi, ilerde açıp serpilecek, gelişip büyüyecek, bereket getirecek, gelecek vadeden bir nimete" benzetilmiştir. Münafıkların da, "buğdayı içten tahrip etmeye çalışan, kurt gibi iğrenç ve habis varlıklar oldukları" haber verilmiştir. 
Bu bilgilere göre, buğdaydaki iğrenç ve asalak kurtların ayıklanıp buğdayın pislikten temizlenmesi gibi; Hz. Mehdi (a.s.) cemaati de bir süre sonra münafıklardan temizlenip sonunda tertemiz bir cemaatle vazifesini yapacaktır.