Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri 2. Bölüm

 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri

 2. Bölüm

 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Cemaatinin Sayısı Az Olacaktır

Hadislerde bildirildiğine göre Hz. Mehdi (a.s.)'a inananlar 313 gibi çok az bir sayıda kalacaktır. Bu kişiler Allah'ın kalplerine özel olarak iman yazdığı, çok samimi insanlar olacaktır.

Ebu Basir der ki: İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu: "Araplardan Kâim aleyissselam'la (HZ. MEHDİ (a.s.)'LA) BİRLİKTE OLAN ÇOK AZ İNSAN OLACAKTIR."... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 239)

Sayıları Bedir Ashabı (313) kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)

Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakârlıkta onlara yetişemez. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-68)

ADNAN OKTAR: Mehdiyet yekvücuttur. Resulullah (s.a.v.) “313 kişidirler” diyor. Yani 600 gözlü, 600 kulaklı, 300 beyinli bir tek varlık gibidir Mehdi (a.s.) talebeleri. Bununla adam baş edemez ki, dünyada böyle bir varlık yok çünkü. Bununla adam baş edemez. (Adnan Oktar`ın 12 Kasım 2010 tarihli Harun Yahya Tv röportajından)

 

ADNAN OKTAR: Bak "Eğer iç inizde sabreden yirmi (kişi) bulunursa, iki yüz (kişiyi) mağlub edebilirler." Mehdi (a.s.) talebeleri de çok küçük bir toplulukla, dev dünyayı, dünyadaki ateist, Darwinist, materyalist sistemi yerle bir ediyorlar inşaAllah.  İsa Mesih (a.s.)'in talebeleri de öyle 1400 kişidir, İsa (a.s.)'nın talebeleri de. Yerle bir ediyorlar bak, 1400 kişiyle bütün dünyayı dize getiriyorlar Allah'ın izniyle. "Ve eğer içinizden yüz (sabırlı kişi) bulunursa, kâfirlerden binini yener." Yani kalitenin önemine Cenab-ı Allah dikkat çekiyor. Yani sayı önemli değildir, kalite önemlidir. Yani kemiyet değil, keyfiyet önemlidir, bu anlama geliyor. "

Bediüzzaman Hazretleri de Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin sayılarının az ancak etkilerinin manevi bir ordu gibi kuvvetli olacağına şöyle dikkat çekmiştir:

Bu (Mehdi (a.s.)’ın) vazife(si)nin istinad ettiği (dayandığı) kuvvet ve manevi ordusu, yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüd (dayanışma) sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirdlerdir (öğrencilerdir). Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. (Emirdağ Lahikası, 259)

Hz. Mehdi (a.s.)'ın 30 Kişilik Bir Çalışma Grubu Olacaktır

Hz. Mehdi (a.s.)'ın 313 kişilik talebelerinin arasında, çalışmalarında onu destekleyen 30 kişilik bir grup olacaktır.

İmam (Hz. Mehdi (a.s.)) GÜÇLÜ OTUZ YARDIMCISIYLA, yalnız değildir. (El-Sahife El-Mehdiye'den Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, s. 49, Al-Bihar 52:153)

ADNAN OKTAR: Mesela diyor ki Bediüzzaman; “deccaliyeti, Darwinizmi, materyalizmi yıkarken” diyor, “kendi talebelerinin içerisinde küçük bir ekip,” ayrı bir ekip bak, “kendi talebelerinden küçük bir ekip,  ayrı bir ekip ona bu konuda yardım eder” diyor. Yani Darwinizmi, materyalizmi yıkan eserlerin, kitapların hazırlanmasında bilim adamlarının, bir taifenin hazırladıkları eserleri alırlar, onlardan istifade ederek, Darwinizme, materyalizme karşı kitaplar, eserler hazırlarlar” diyor. Ama bunu yaparken Mehdi (a.s.)’nin vakti dardır” diyor, “azdır” diyor. “Vaktinin hal ve zamanı müsait olmaz” diyor. “Mehdi (a.s.) talebeleriyle beraber bu görevi yapar” diyor. “Fakat talebelerin bir kısmını bu işe görevlendirir” diyor, bir kısmını, “ve o bir kısım talebeleri o kitapları hazırlar ve onunla o birinci vazifeyi yapmış olur” diyor.