Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri 8. Bölüm

 

 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri

8. BÖLÜM

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Seçilmiş Kişiler Olacaklardır

Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri, yaşadıkları toplumda son derece seçkin kişiler olacaklardır.
Hz. Mehdi (a.s.)’ın yardımcıları ASİL VE EĞİTİMLİ OLACAKLAR. (El-Melahim ve el Fitan, sayfa:205)

Bir diğer hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanına çok fazla sayıda kişinin geleceğine, ancak bu kişilerin büyük çoğunluğunun eleneceğine de dikkat çekilmiştir.Çünkü Hz. Mehdi (a.s.) çok fedakarlık gerektirecek, zorlu bir ilmi mücadele içinde olacaktır. Bu ortamda Hz. Mehdi (a.s.)’nin talebeleri doğal olarak elenecekler ve az sayıda seçkin kişiden ibaret kalacaklardır. 

O’nun yanına gelenler kaçınılmaz olarak SEÇİLECEKLER, AYRILACAKLAR VE ELENECEKLER. BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU BU ELEMEDEN GEÇEMEYECEK. (Gaybet’ül Numani, Bölüm 12, Sayfa 299)

Ebu Basîr der ki: İmam Muhammed Bakır şöyle buyurdu: "... TEMİZLENECEK VE AYIKLANACAK, ÖYLE Kİ İÇLERİNDE FİTNELERİN ASLA ZARAR VERMEDİĞİ BİR TOPLULUK KALACAKTIR." (Gaybet-i Numani, s. 245)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Birbirlerine Çok Benzeyecekler, Dışarıdan Bakanlar Onları Kardeş Zannedeceklerdir

“Onları görüyor gibiyim; AYNI RENK, AYNI BOY, YÜZLERİ AYNI VE ELBİSELERİ DE AYNI… olarak Hazret-i Mehdi (a.s.)’a biat ederler.” (İbn Tavus, el-Melahimu ve’l-Fiten, s.122)

ADNAN OKTAR: “Onları görüyor gibiyim.” Hadis. “Aynı renk, aynı boy, yüzleri aynı, elbiseleri de aynı olarak, Hz. Mehdi (a.s.)’a biat ederler.” Talebeleri baktın mı birbirlerine çok benziyorlar. Genel olarak hep böyle kaliteli, seçkin, “birbirine benzeyen gençlerden oluşacak” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). Baktın mı mesela -kız olsun erkek olsun- “Kardeş misiniz siz?” “Bu benzerlik nasıl oluyor?” gibi bir durum olacağını söylüyor Peygamberimiz (s.a.v), “o kadar çok benzeyecekler” diyor.”
(20 Kasım 2010, Kahramanmaraş Aksu ve Gaziantep Olay TV)

Hz. Mehdi (a.s.) ve Talebeleri Çok Akıllı Olmaları ve Şık Giyimleri ile Dikkat Çekeceklerdir

“Doğu tarafından gelen ve DEHA SAHİBLERİ (ÇOK AKILLI, ÇOK ZEKİ VE ANLAYIŞLI, GENİŞ FİKİRLİ) OLDUKLARI HALDE, KIYAFETLERİNE İNSANLARIN TAACCÜB ETTİKLERİ (hayranlıkla baktıkları) kimselerin zuhur ettiğini işittiğinizde, işte o zaman muhakkak kıyametin gölgesi üzerinize düşmüştür.” (Nuaym bin Hammad Kitab-ul Fiten-121)

Hadiste Peygamberimiz (s.a.v.), “deha sahipleri” ifadesiyle, Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinin zeka ve anlayış olarak bir insanın ulaşacağı son noktaya ulaşmış, yüksek akıllı insanlar olduklarına dikkat çekmiştir. Ayrıca hadiste; Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinin; kendi dönemlerinde yaşayan diğer Müslümanların geleneksel giyim tarzlarından farklı, temiz güzel ve şık bir giyim stilleri olduğu da belirtilmektedir.