Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri 11. Bölüm

 


 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri

11. Bölüm

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri, Kalu Bela’da Allah’ın Kendilerinden Ahit Aldığı Müminlerden Oluşacaktır

Ali bin Ebu Hamza der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “...onu (Hz. Mehdi (a.s.)’ı), SADECE ZERR ALEMİNDE ALLAH’IN AHİT ALDIĞI MÜMİNLER KABULLENECEKTİR.” (Şeyh Muham-med b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 247)

Hz. Mehdi (a.s.) ve Talebeleri Tüm Salih Müminler Gibi Cennetle Müjdelenmişlerdir

“Onlar ileri görüşlüdürler, takvalı ve alçak gönüllüdürler. Dünya malına ilgi göstermezler, iman ve irfan sahibidirler, .... Geceleri abid, gündüzleri arslandırlar. Merhamet, şefkat, onur ve cehd ehlidirler. Çelik yürekli ve güçlü bir imana sahiptirler. Yorulmak bilmez, güçlüdürler. O kadar dayanıklıdırlar ki dağlara gönderilseler delik deşik eder yerinden sökerler. Hakka inanan, Rehber’ine (Hz. Mehdi (a.s.)’a) itaat edip teslim olan, şehadet aşığı, Allah’a ulaşmak için can atan, tehlikelerin ve zorlukların eşiğinde yetişmiş fedakârlar, ... cehd ve şehadet aşığıdırlar. Sabır onların özelliğidir. Tevekkül onların yol azığıdır. Çelik yürekli, demir iradeli, gece namazlarını kılan, kanaatkâr, her biri kırk yiğit gücünde mert insanlardır.“ (Safi Golpeygani, Muntahabu’l-Eser, s.486)

Tüm hadisler göstermektedir ki Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri hiç yılmadan, tüm ömürleri boyunca Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanında olup, bu mübarek insana her işinde yardımcı olacaklar ve samimiyetlerinden ve ihlaslarından dolayı Yüce Allah’ın izniyle sonsuz cennetle ödüllendirileceklerdir.

“Erkek olsun, kadın olsun inanmış olarak kim salih bir amelde bulunursa, onlar cennete girecek ve onlar, bir ‘çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar’ bile haksızlığa uğramayacaklardır.” (Nisa Suresi 124)