Yüksek binaların inşa edilmesi Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametlerindendir

 

Yüksek Binaların İnşa Edilmesi Hz. Mehdi (As)’In Çıkış Alametlerindendir

Yüksek katlı binalar ancak 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmeye başlanmıştır.

Teknolojinin ilerlemesi, çeliğin yaygınlaşması ve elektrikli asansörlerin kullanılması gökdelenlerin inşaatına hız kazandırmıştır.

Gökdelenler 20. ve 21. yüzyıl mimarisinin önemli bir parçası olmuş, günümüzde de kimileri için adeta birer prestij sembolü haline gelmiştir.

Dünyanın en yüksek yapılarından bazıları ve yükseklikleri şöyledir:

Kanada’daki CNN televizyon kulesi 555 m.

Tayvan’daki Taipei 101 binası 508 m.

Çin’deki Oriental Pearl televizyon kulesi 467 m.

Malezya’daki Petronas kuleleri 449 m.

Chicago’daki Sears kulesi 443 m.

New York’taki Empire State binası 381 m.

Şüphesiz ki 1400 yıl önce yaşayan insanlar, bu derece yüksek binaların inşa edilmesine olanak tanıyan teknolojik imkanlardan habersizlerdi.

Dahası, ileride 100-150  katlı binalar yapılacağını tahmin bile edemezlerdi.

Evlerin en fazla 1-2 katlı olduğu, çimento ve çelik gibi temel inşaat malzemelerinin henüz üretilmediği, kamyon, vinç gibi binaların yapımını kolaylaştıran hiçbir aracın olmadığı bir zamanda Peygamber Efendimiz (sav) tarafından söylenmiş olan şu sözler ahir zamanın büyük delillerinden sadece bir tanesidir:

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… Yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak. (Buhari, Fiten: 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313)

         "Yüksek yüksek binalar inşa edilmedikçe kıyamet kopmaz. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s.    468)"

Görüldüğü gibi Peygamberimiz (sav)'in 1400 sene önce haber verdiği bu alamet de günümüzde gerçekleşmiştir. 

Farkında mısınız?

Ahir zaman alametleri günümüzde birbiri ardına gerçekleşiyor. Tüm dünya yüzyıllardır hasretle beklediği  Hz. İsa(as)’ın nuzulü ve Hz. Mehdi(as)’ın zuhuru için hazırlanıyor.