Kenneth Keathley: “Hz. İsa (as) Gelecek”

Soru: Hz. İsa'nın (as) dünyaya tekrar gelişiyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Biz, ahir zamanda olduğumuza ve Hz. İsa'nın (as) çok yakında geleceğine inanıyoruz. Elbette gelmiş olabilir ve dünyanın bir yerinde şu an gizleniyor da olabilir. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Hz. İsa (as) tekrar dünyaya geldi mi veya ne zaman gelecek? Görevi ne olacak? Ve bu gelişinde onun talebesi olup ona yardımcı olacak kişiler kimlerdir?

Ken Keathley: Bu çok güzel bir soru. Mısır'dan Çıkış 1. bölümde, 8. ve 11. sözlerde, Hz. İsa'nın (as) göğe yükselmesi anlatılır. Onun göğe alındığını gören talebelerine iki melek şöyle söyler: “Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.” Bu nedenle ben de Hz. İsa (as) nasıl fiziksel olarak, görünür bir şekilde göklere alındıysa, aynı bu şekilde fiziksel olarak görünür bir şekilde göklerden geleceğine inanıyorum. Pavlus, İsa Mesih’in göklerden baş meleğin sesi ve Rab’bin zaferiyle ineceğini söylüyor. Bu çok heyecan verici. Yine, Vahiy Kitabı’nda dünyadaki her gözün onu göreceği söylenir. Bu yüzden ben, İsa Mesih döndüğünde, onun gelip gelmediğini merak etmeye gerek olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bunun çok açık ve belirgin olacağına inanıyorum. Hz. İsa’nın (as) ilk gelişi insanların kurtuluşunu sağlamak içindi, ikinci gelişi ise hüküm vakti içindir. Bu nedenle İsa Mesih'in (as) ikinci gelişini düşünmek, ciddi bir konu. Kutsal metinler, onun geri döneceğini çok açık bir şekilde ifade ediyor.