Kenneth Keathley: Allah Hayatı İlahi Bir Yaratışla Yaratmıştır

Soru:
Allah’ın canlıları evrim ile yarattığını düşünen bazı Müslümanlar var. Böyle kişilerle karşılaştığımızda onlara Kuran'da evrim yoluyla yaratılışı gösteren herhangi bir ayet olmadığını açıklıyoruz. Aynı zamanda yaratılış sırasında evrimin olmadığına dair tüm bilimsel delilleri gösteriyoruz. Siz benzer şekilde düşünen Hıristiyanlarla karşılaştığınızda bu konuyu nasıl açıklıyorsunuz?

Kendisine teistik evrimci veya evrimsel yaratılışçı diyen birçok arkadaşım var. Onlar canlıları Allah’ın yarattığını kabul ediyorlar, fakat yaratılış için evrimi kullandığına inanıyorlar. Onlarla konuştuğumda iyi niyetli olduklarını, doğruyu bulmaya çalıştıklarını görüyorum. Bu nedenle inandıkları şeyler nedeniyle onlara bir suçlamada bulunmuyorum. Bununla birlikte Kutsal Kitabın hiçbir şekilde evrimsel yaratılışçı bir paradigmayla veya dünya görüşüyle uzlaşmayacağına dikkat çekmek isterim. Kutsal Kitap bizlere Allah’ın Adem ve Havva’yı gerçek insanlar olarak yarattığını haber veriyor. Buna göre, Adem yeryüzünün toprağından, Havva ise Adem’in kaburgasından yaratıldı. Bu yaratılışın, evrimsel bir yaratılış anlayışıyla uyuşması çok zor. Dolayısıyla, bilimsel açıdan evrim teorisi gerekli değildir. Doğada gözlemlediğimiz deliller, evrimcilerin öne sürdükleri hayat ağacında kesintiler olduğunu gösteriyor. Canlıların jeolojik katmanlarda aniden var olması ve bilimsel deliller bizlere Allah'ın doğrudan İlahi yaratması olduğunu gösteriyor. Bence söylenebilecek en doğru şey, Allah’ın dünyayı mucizevi ve doğaüstü bir şekilde yarattığıdır. Adem ve Havva’nın yaratılışını anlamanın en iyi yolu budur. Evrimsel yaratılış düşüncesini savunan arkadaşlarıma şöyle söylüyorum: ‘’Gerçeklere bakın, delilleri tekrar inceleyin, Kutsal Kitabın bu konuda neler söylediğini dinleyin ve inananlar olarak lütfen çelişkiye düşmeyin.’’ Çünkü inancımıza göre Allah varlığının delillerini Kutsal Kitapta bizlere bildirmiştir, doğayı yaratan Allah’tır. Bu nedenle Kutsal Kitap ve yaratılış asla çelişmez.