Kenneth Keathley: Allah’ın Bildirdiği Doğruları Anlamak İçin Yaratılış Öğretisini Bilmek Hayatidir

Soru: Sizin gibi Evanjelik Hıristiyanların evrim teorisine karşı yürütülen fikri ve bilimsel çalışmalara çok önem verdiğinin farkındayız. Bu yöndeki kıymetli çabalarınızı takdir ediyoruz. Evanjelik Hıristiyanların bu konuya önem vermesinin sebeplerini açıklayabilir misiniz?

Kenneth Keathley: Evanjelikler yaratılış öğretisinin, bize tüm gerçekleri öğreten temel öğreti olduğunu kabul ederler. Çünkü Kutsal Kitap, ‘’Başlangıçta Tanrı, gökleri ve yeri yarattı’ sözleriyle başlar. Yaratılış öğretisinde, Allah’ın varlığını tanırız, O’nunla ilişkimizin nasıl olduğunu anlarız ve O’nun muhteşem planında yaratılışın amacını ve önemini kavrarız. Kutsal Kitabın öğretilerine göre yaratılış, cennetten çıkış, kurtuluş ve nihai bir amaç olduğuna inanırız. Dolayısıyla, bütün kıssaları anlamak için ilk bölümü doğru anlamanız gerekir. Bizim inancımıza göre, Allah gökleri ve yeri yarattı ve yarattıkları arasında en güçlü tecellisi ise Kendi suretinde yarattığı erkek ve kadındır. İnsanlar Allah’a karşı geldiler ve şeytana uydular. İnsan cennetten çıkartıldı ve Yüce Allah’ın karşısında suçlu durumdadır. Fakat kurtuluşun, tekrar geri dönecek ve hüküm sürecek olduğuna inandığımız İsa Mesih yoluyla gerçekleştiğine inanıyoruz. Bu nedenle onun geri dönüşünü büyük bir heyecanla bekliyoruz. Dolayısıyla yaratılış öğretisi, kurtuluşun nasıl gerçekleşeceğini anlamamız için çok önemlidir.