Hz. Musa (a.s.) ve Hz. Hızır (a.s.)'ın yolculukları

"Hz. Hızır halk arasında" belgeselinden