Dr. Paolo Cioni insanların evrim teorisinin bilimsel olmadığı gerçeğini neden görmemezlikten geldiğini açıklıyor.

Evrim teorisinin bilimsel olmadığı son derece açıkken bu gerçek neden görmezlikten geliniyor?

Böyle olması işlerine geliyor; bu şekilde düşünce tarzları üzerinde mutlak bir kontrol sağlayabiliyorlar. Dünya çapında evrimci düşünceye hakim olan ve kontrol altında tutan elit zümrenin mevcut düzeni etkileyebilecek ve bozacak farklı ve alternatif fikirlere izin verilmiyor.