Dr. Paolo Cioni DNA içerisindeki dev mikroskopik dünya hakkındaki gözlemleri

Dr. Paolo Cioni DNA içerisindeki dev mikroskopik dünya hakkındaki gözlemleri

DNA’daki dev evren içerisindeki mikro dünyayı fark ettiğinizde ne düşündünüz?

DNA içerisindeki evren o kadar kompleks bir yapıya sahipti ki rastlantı ile oluşamayacağını düşündüm. Tüm bu dev kompleksliğin arkasında onu destekleyen bir tasarım olması gerekirdi.