Evrimin bilimsel bir delili var mıdır? (İzleyici sorusu)

Adnan Oktar'ın 8 Aralık 2017 tarihli A9 TV röportajından