KROMOZOMUN İÇİNDE DNA

Sizin yaratılışınızda ve türetip-yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. (Casiye suresi, 4)

Kromozom üzerindeki bilgi ünitelerine gen adı verilir. Kimyasal düzeyde, genler kromozom içindeki DNA nın parçalarıdır. Bütün hücrelerimiz aynı bilgiye sahiptirler. Onları birbirinden farklı yapan kullanım şekillerindir. Örneğin, akciyerlerimizdeki hücreler, işlerini yapabilmek için DNA üzerindeki belli bir parçayı kullanırlar.

Bu parça, mide hücrelerimizin kullandıklarından farklıdır. Kanserde, DNA üzerindeki bazı genlerin işlevi ortadan kalkmıştır veya işlerini organizmaya zarar getirecek şekilde yaparlar. Kısacası, bütün kanserlerin DNA dakı değişikliklerin sonucu olduğu ve genlerin ve hücrelerin davranışını değiştirdiği düşünülmektedir.