Bir aslanın sesini 8 km.'den duyabilirsiniz.

Bir aslanın kükremezi 8 km uzaklıktan duyulabilir. Aslanlara böyle güçlü bir sesi veren Allah'tır.