Bediüzzaman'ın ''Ey yüz sene sonra gelenler'' ifadesinin ''Ey üç yüz sene sonra gelenler'' olarak değiştirildiği Mehtap Tv'deki Çınaraltı Programı Tarih 30.11.2010

Sunucu:  1911 de yazdığı munazaratta kendisinden üç yüz yıl, üç asır sonrasının nesline seslenişi  var. Buradan yola çıkarak bugün Risale-i Nur’ların, üstadın Bediüzzaman hazretlerinin düşüncesinin anlaşılası ve kıvamını bulmasında gelecek nesillere uzanan bir süreç var. Nasıl gidiyor değerlendirmeleri alarak isterseniz bitirmiş olalım.

Konuk:Şimdi ben esasen Risale-i Nur en iyi anlayacak olan kuşağın henüz gelmediğini düşünüyorum. 

Sunucu:Daha var mı diyorsunuz.

Konuk:Bediüzamanın o sözünde de anlaşıldığı üzere yani kendi zamanının insanlarına öyle siz anlamıyor musunuz demek istediğimi  bende dönüyorum 300 sene sonrasını işte gençlerine neferlerine, hanzarına ilahir konuşuyorum diyor malum.  Buda normal bir şey olarak görüyorum hakikaten bunu böyle görüyorum. Bizler işte yaptığımız çalışmalarla yazdıklarımızla yani bizden öncekiler ben Risale-i Nur’un  herkes için ulaşılabilir hale gelmesini sağlayan faaliyetleriyle vesaire hem Bediüzzaman’ın vefatından sonraki kuşaklar olarak bizler diyorum bizler ara kuşaklarız. Yani risaleyi nurun daha iyi en iyi anlaşılmasını vesile olabilecek zemini bir anlamda hazırlamakla görevliyiz. 

Bediüzzaman Hazretleri’nin Emirdağ Lahikası’nda belirttiği EY YÜZ SENE SONRA GELENLER! İfadesini ÜÇ YÜZ sene olarak değiştirerek yanlış yayınlayan internet siteleri

www.risaleara.com

www.risaleinurenstitusu.org

www.nur.org.tr

www.nur.gen.tr

Bediüzzaman Hazretleri’nin Vekillerinden olan Mustafa Sungur Ağabey’in Ümmetin İcabet Ömrünün Bediüzzaman’dan sonra 300 değil 100 yıl kaldığı 1506’da Ümmetin Ömrü’nün sonlanacağını anlattığı konuşması.

Mustafa Sungur Ağabey:“Ve üstadın hayatım hayatınla devam edecek ‘Sungur Nur’un bayramları olacak. Ben o bayramlara yetişemeyeceğim, göremeyeceğim ama sen yetişecek, göreceksin, bana gelip kabrimin başında anlatacaksın” diye buyurduğu. Hapishanelerde Üstadla beraber çile çekmiş, Mustafa Sungur abiye şimdi sözü veriyorum. Buyrun abi.”

Mustafa Sungur Ağabey :“Demek şu an dünyanın son devrinde, son devrindeyiz. “La tezalü taifetün min ümmeti zahirine ale’l-hakkı..” La tezalü taifetün min ümmeti” 1542 eder diyor bir mektubunda. O zamana kadar Risale-i Nur devam edecek. “Zahirine ale’l-hak” “Hak üzerinde galip olacaktır.” Bu tarih yani 1506. Bu tarihe kadar zahir ve aşikare belki galibane. Bundan sonra ta 42’ye kadar 1506 dan 1542’ye kadar gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine devam eder.  Demek bu son zamanları… Neyse bunlar tabi gaybi şeyler. Alakula bir iki sene olsa dahi bunlar zamanla çıkacaktır. Eminim çıkacak.  Biz son devrindeyiz, son zamanda, son asırdayız yani.”

+++

Bediüzzaman Hazreleri’nin Emirdağ Lahikası’nda belirttiği EY YÜZ SENE SONRA GELENLER! İfadesini değiştirmeden doğru olarak yayınlayan internet siteleri…

SaidNur.com

VanAsyaNur .com

Kastamonunur.com

İttihad.com.tr

Gencnur.com

Risale-inur.com

Sorularlarisale.com

Bediüzzaman Hazretleri’nin Emirdağ Lahikası’nda belirttiği “EY YÜZ SENE SONRA GELENLER” ifadesini değiştirmeden doğru olarak yayınlayan neşriyat…

Ey yüz sene sonra gelenler! Şu kal’anın başında bir medrese-i Nuriye çiçeğini yapınız.