Atomun olağanüstü özellikleri

Atom, nötron ve protonların birleşik bulunduğu bir çekirdekten ve onun etrafında dönen elektronlardan oluşur.

Atomu oluşturan en küçük parçalar, iki tür kuark ve elektrondur. Evrendeki tüm maddeler, tüm kokular, tüm tatlar, tüm renkler, sertlik, yumuşaklık, her şey bu üç küçük parçaya bağlı olarak yaratılmıştır.

Elektronlar, çekirdekle kıyaslandığında olağanüstü derecede küçüktürler. Bir elektron, çekirdeği oluşturan protonlardan sadece birinin 2000’de biridir.

Bir kağıda bir nokta koyduğumuzda ve bunu atomun çekirdeği olarak kabul ettiğimizde, onun etrafında dönen elektron tam 50 m uzaklıkta olur.

Çekirdeği bir elma büyüklüğünde düşündüğümüz takdirde ise, onun etrafında dolaşan elektron 50 km uzaklıkta olur. Bu elektronu orada bulunan bir insanın görebilmesi imkansızdır.

Dünya üzerinde gerçekleşen hiçbir darbe, hiçbir çarpışma ya da patlama, ne atomu, ne çekirdeği ne de elektronları yerinden oynatamaz. Atomun oluşturduğu canlı ölse de, o canlıyı oluşturan atomlar dönmeye devam eder.

Yanan bir ağacı oluşturan atomlar ağaç ile birlikte yanıp yok olmazlar. Onlar havada dönmeye devam eder ve farklı atomlarla birleşip yeni maddeler ortaya çıkarırlar.

Atomun içinde çekirdek sürekli döner. Elektronlar hem çekirdek etrafında hem de kendi eksenlerinde dönerler. Çekirdeğin içindeki kuarklar da aynı şekilde hiç durmadan dönmektedirler. Her birinin dönüş hızı bellidir. Hiç hata yapmaz, kendileri için belirlenmiş düzeni asla bozmazlar.

Elektron hem kendi ekseni etrafında hem de çekirdek etrafında SANİYEDE 2000 km ila 100.000 km arasında değişen olağanüstü bir hızla döner.

15 milyar yıldır, ilk yaratıldıkları andan beri bu elektronlardan tek bir tanesi bile bir diğeriyle çarpışmamıştır. Böyle bir çarpışma hiçbir zaman gerçekleşmez.

Elektronlar çekirdek etrafında 7 farklı yörüngede dönerler, bazen tek bir atom etrafında dönen elektronların sayıları 100’ü geçer.

Elektronlar büyük bir hızla birbirlerinin yörüngesine atlar ve yer değiştirirler. Fakat yine de bu muazzam hızlarına ve hareketlerine rağmen asla birbirleriyle çarpışmazlar.

İki atom arasındaki elektron alışverişi çok düşük enerji ile gerçekleşir. Bu yaşamın devam edebilmesi için bizlere verilmiş büyük bir nimettir. Çünkü bu durum, vücudumuzdaki hücrelerden kullandığımız eşyalara, gökyüzündeki yıldızlardan yerküreye kadar her şeyi oluşturan sebeplerinden biridir.

Beynimizde yalnızca tek bir anda, ortalama büyüklükteki bir galaksideki yıldızların sayısı kadar elektrik iletimi meydana gelir. Bu iletim de elektronlar ile mümkün olur.

Elektronlar kendi eksenleri etrafında da dönerler, buna spin denir. Bu dönüş olmasaydı, bütün elektronlar tek bir yörüngede birikirdi, elektron alışverişi gerçekleşmezdi ve madde oluşamazdı.

Bizler evimizde sakin oturduğumuzu düşündüğümüz bir sırada, Dünya saniyede 500 m hızla kendi ekseninde dönmektedir. Biz de onunla birlikte döneriz. Dünya, Güneş’in etrafında ise saniyede 30 km’lik bir hızla döner. Biz yine onunla birlikte döneriz. Güneş sistemi, Samanyolu galaksisi içinde saniyede 250 km hızla döner. Biz de onunla birlikte döneriz. Ve bizimle birlikte vücudumuzdaki, etrafımızdaki, yaşadığımız yerdeki atomların her biri sürekli dönmeye devam eder. Bunların her biri, devasa galaksilerden en küçük kuarklara kadar her bir zerre, tüm alemlerin Yaratıcısı ve Hakimi olan Yüce Rabbimiz’in bilgisi ve kontrolü altındadır.

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım:

Dikkatli olun; göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. O, üzerinde bulunduğunuz şeyi elbette bilir. Ve O'na döndürülecekleri gün, yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah, herşeyi bilendir. (Nur Suresi, 64)