Atomun büyüklüğü

Tüm kainatın en küçük ve en temel yapıtaşı atomdur.Atomlar olağanüstü derecede küçüktürler.

Normal mikroskoplarla atomu tespit etmek hiçbir şekilde mümkün değildir.

Atomun, olağanüstü küçüklüğünü şu örneklerle anlatmak mümkündür:

Atomun çapı milimetrenin MİLYONDA BİRİ kadardır. Yani, 100 milyon atom yan yana konulduğunda elde edeceğimiz uzunluk sadece BİR SANTİMETREDİR.

Bir kitabın tek bir sayfası ise yaklaşık 1 milyon atom "KALINLIĞINDADIR."

Hücrede görev yapan büyükçe bir protein, yaklaşık 500 binatomdan oluşur.

Tek bir hücremizdeise yaklaşık 40 milyon atombulunur.

Tek bir tuz tanesindeki atomları sayacak olsak, günün 24 saati hiç durmadan her saniye bir milyon atom saydığımızı düşündüğümüzde,500 yıldan fazla zamana ihtiyacımız olacaktır.

Yalnızca bu cümlenin içine ise yaklaşık 125 milyon atom sığmaktadır.

Hücrelerimiz, yediklerimiz, içtiklerimiz, evlerimiz, dağlar, denizler, yedi gök, Ay, Güneş, birbirinden ihtişamlı gezegenler, yıldızlar, galaksiler, kısacası her şey,boyutu milimetrenin milyonda biri kadar olan atomlardan oluşur.

Allah tüm bunları küçücük bir zerreden yaratmaya kadir olduğu gibi, bunların tümünü sebepsiz olarak yoktan var etmeye de kadirdir. Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurur: O, gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. O'nun "Ol" dediği gün (herşey) oluverir, O'nun sözü haktır. Sur'a üfürüldüğü gün, mülk O'nundur. O, gaybı ve müşahede edilebileni bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır. (En’am Suresi, 73)