Atomun muhteşem yapısı – 1. Bölüm

Maddenin derinliklerinde, olağanüstü yapısı ve muhteşem dengesi ile küçücük bir zerre karşımıza çıkar: ATOM

Bu küçük zerre, devasa yıldızlardan hücre içindeki proteinlere kadar kainattaki HER ŞEYİN SEBEBİDİR. EVRENDE BULUNAN İSTİSNASIZ HER ŞEY ATOMLARDAN OLUŞUR. Atomun 3 temel parçası vardır: Nötron, proton ve elektron.

Protonlar ve nötronlar, atomun tam merkezindedirler, birbirlerine yapışık haldedirler ve çekirdeği oluştururlar. Atomun asıl ağırlığını çekirdek oluşturur.

Çekirdeğin etrafında ise elektronlar döner. Elektronlar adeta hiçbir ağırlığı olmayan birer toz bulutudurlar.

Protonlar artı yüklü, elektronlar ise eksi yüklü parçacıklardır. Nötronlar ise yüksüzdür. Bir atomda proton sayısı daima elektron sayısına eşittir.

Çekirdek ve elektronlar arasında ise hiçbir şey yoktur. Bu devasa boşluk, atomun %99.999’unu oluşturur.

Bu boşluğu şu örnekle tarif etmek mümkündür: Eğer bir atomu bir stadyum gibi düşünürsek, atomun tüm kütlesini oluşturan çekirdeği yalnızca bir bezelye tanesi kadar olurdu.

 

Elektronlar çekirdeğin etrafında SANİYEDE 1000 ila 100.000 km arasında değişen muhteşem bir hızla dönerler. Bir başka deyişle bir elektron, çekirdek etrafında YALNIZCA TEK BİR SANİYEDE YAKLAŞIK BİR MİLYON TUR ATAR.

Bu olağanüstü hız sonucunda atom, katı ve sert bir kütle görünümüne bürünür. Bu, tıpkı uçak pervanelerinin hızla dönerken yuvarlak bir cisim gibi görünmeleri gibidir.

15 milyar yıldır tüm kainatı oluşturan 1079dan fazlamiktardaki atom, hiç kesintiye uğramadan, ara vermeden, hata yapmadan muhteşem devrine devam etmektedir. Bu hayranlık uyandırıcı alem, tüm alemlerin Rabbi ve Yaratıcısı olan Yüce Rabbimiz’e aittir.