Şehitler geride kalanları nasıl müjdelemek ister?

Adnan Oktar’ın 15 Kasım 2016 tarihli A9 TV röportajından


BÜLENT SEZGİN: Hocam, “Şehitler geride kalanları müjdelemek isterler” ayeti var, o nasıl müjdelemek istiyorlar? Görüyor mu?

ADNAN OKTAR: İşte mantık değişiyor, dünyada bizim olduğumuzu biliyor, acıyor bize Allahualem. Hayatı da bildiği için, orası çok kaliteli fakat oraya gelişin nasıl olduğunu tam çıkaramıyor. Şehit olarak geldiğini bilmiyor, onu bilmiyor. Bir şekilde geldiğine inanıyor. Daha iyi hayat şartlarında oraya geldiğine inanıyor. Belki bir menfezden geçerek geldi, öyle göstermiş de olabilir Allah. Mesela bir hava akımı gibi böyle rüzgar gibi akıp oraya da gelmiş olabilirler ki var zaten Kuran’da öyle bir üslup. Süzülerek mesela dünyadan öyle süzülerek bir şekilde alındıklarını düşünüyorlardır. Dünyada kaldığımız için bize acıyorlar benim gördüğüm üslup o şekilde görülüyor. Kendilerine katılmamızı istedikleri çünkü biraz da çok kalabalık şehadet alemi. Çok kalabalık olduğu için bizi de burada az görüyorlardır yazık onlar niye kalıyor ki orada falan gibisinden, bir an önce gelsinler diye düşünüyorlar. Gelenleri tebrik ediyorlar zaten. Onların bir yolunu bulup geldiğine inanıyorlar. O sistemin içinden geçip geldiklerine inanıyorlar veyahut başka bir mantık da olabilir ama onlara mantıklı geliyor daha Türkçesi, özetle mantıklı geliyor. Hepsi ibadetine titiz oluyor, herkes namaz kılıyor orada, oruç var, namaz var hepsi var, ibadetlerin hepsini yapıyorlar ama negatif güç yok, negatif hiçbir şey yok, vücutlarında da negatiflik yok ama bunu fark etmiyorlar. Mesela Yasin Suresi, 51’de diyor ki Cenab-ı Allah. “Sur'a üfürülmüştür; böylece onlar kabirlerinden (diriltilip) Rablerine doğru (dalgalar halinde) süzülüp-giderler.” Bir bulut gibi süzülerek gidiyorlar, bu şekilde Allahualem herhalde bir gidiş olmuş, oluyor, o sistemi bizim göremediğimizi, bulamadığımızı düşünmüş olabilirler. Nasıl uzaylılar var falan diye inanıyor ya insanlar daha işte uzayda yeni hayat var falan o gibi düşünmüyor tabii yani Allah’ın bir nimeti olarak düşünüyor ama daha güzel bir hayat boyutuna geçtiğine inanıyor. Daha güzel bir dünyaya, daha güzel bir evrene geçtiğine inanıyor o yüzden de bizim de gelmemizi istiyor. Yasin Suresi 51’de var. “Sur'a üfürülmüştür; böylece onlar kabirlerinden (diriltilip)” Şeytandan Allaha sığınırım. “Rablerine doğru (dalgalar halinde) süzülüp-giderler.” “Allah'ın Kendi fazlından onlara verdikleriyle sevinç içindedirler.”(Ali İmran Suresi 170) Bak sevinç, kesintisiz sevinç var ama üzülme yok. Şehadet aleminde üzülme olmuyor, sürekli sevinç içindeler.  “Onlara arkalarından henüz ulaşmayanlara müjdelemeyi isterler ki,” dünyada kalanlara, “onlara hiçbir korku yoktur, mahzun da olacak değillerdir.” (Ali İmran Suresi 170) Orda korku yok anarşi, terör şu bu falan yok, üzülecekleri bir şey de yok yani negatif güç tamamen kaldırılmış ama dünyaya bayağı benziyor, öyle bir hayat.