Şehitlik, bayram, düğün ve sevinçtir, Allah'tan bir müjdedir. Müminlerin hepsi şehit olmayı ister

KARTAL GÖKTAN: Zeytindalı Operasyonu kapsamında Afrin’de şehit olan askerlerimizden, Enes Sarıarslan bölgeye giderken gazetecilere; “Düğüne gidiyoruz” diyen Mehmetçiklerimizden birisiydi. Videosu var.

ADNAN OKTAR: Doğru söylüyor. Cennet düğündür. Şehadet düğündür, ama küfür içinde olanlar bunu bir felaket olarak görürler. Bir azap olarak görürler. Bir bela olarak görürler, çünkü ruhu küfürle yoğurulduğu için. Halbuki Allah şehadeti bir cennet, nimet ve sevinç olarak belirtiyor. Bakara Suresi 154, şeytandan Allah’a sığınırım;  “Ve sakın Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin; hayır onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda değilsiniz” “Çünkü siz o boyutu göremediğiniz için, başka bir boyutta olduğunuz için farkına varamazsınız”. Yine Al-i İmran Suresi 169, “Allah yolunda öldürülenleri sakın 'ölüler' saymayın. Hayır, onlar, Rableri Katında diridirler, rızıklanmaktadırlar.” Yani, cennettedirler. Tevbe Suresi, 52. Ayette şeytandan Allah’a sığınırım, Cenab-ı Allah diyor ki;  “De ki: "Siz bizim için iki güzellikten (şehidlik veya zaferden)” güzellik güzellik, bayram “birinin dışında başkasını mı bekliyorsunuz? Oysa biz de, Allah'ın ya Kendi Katından veya bizim elimizle” bizi sebep ederek Allah’ın “..size bir azap dokunduracağını bekliyoruz. Öyleyse siz bekleyedurun, kuşkusuz biz de sizlerle birlikte bekleyenleriz” Ne olacak sonunda Türkiye büyüyüp Turan olacak Allah’ın izniyle. Küfür yıkılıp viran olacak. Nisa Suresi, 69.Ayet; “Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar?” diyor, Allah. Şehitler için. Al-i İmran Suresi, 140.Ayet; “Eğer bir yara aldıysanız, o kavme de benzeri bir yara değmiştir. İşte o günleri Biz onları insanlar arasında devrettirip dururuz. Bu, Allah'ın iman edenleri belirtip-ayırması ve sizden şahidler edinmesi içindir.” Allah; “Ben sizden şehidler edineceğim” diyor. “...Allah, zulmedenleri sevmez; ” Öyleyse, dünya hayatına karşılık ahireti satın alanlar,” Dünyasını satmış Allah’a. Ne? Ahiret karşılığı, Allah rızası için satmışlar. “Allah yolunda savaşsınlar;” Mücadele etsinler. “...kim Allah yolunda savaşırken, öldürülür ya da galip gelirse ona büyük bir ecir vereceğiz.”  Nisa Suresi, 74.Ayet, diyor Allah. Ama bazı ahmaklar şehadeti felaket, bir acı, büyük bir bela, bir yok oluş olarak görüyorlar. Tam küfür aklı. Bir facia olarak görüyorlar. Bu da onların ruhundaki cehennemin bir göstergesi. Şehadet bir sevinçtir, bir düğündür, bir bayramdır, Allah’tan bir nimettir. Allah hepimize nasip etsin. Şehitlerimizin şehadetini tebrik ediyoruz. Tekrar tekrar, “Allah mübarek etsin” diyoruz, ve onlara imreniyoruz. Allah o güzel nimeti bizlere de nasip etsin. Bizleri de çağırsınlar, vesile olsunlar bizde onların yanına gidelim. İnşaAllah. Bazı ahmak, cahil, görgüsüz insanlar şehadeti Türk Milleti’ne gelmiş bir felaket gibi görüyorlar, bir bela gibi. Allah’tan bir nimet geldiğinin farkında değil. Allah’tan düğün, bayram geldiğinin farkında değil. Onun karşılığının Cennet olduğunun, Allah’ın rızasının olduğunun farkında değil. “Şuram yandı, buram yandı” işte “İçim yandı, dışım yandı” diye bazı kendini bilmezler, Kuran’a, İslam’a zıt konuşmalar yapıyorlar. Bazı kişiler için söylüyorum. Bu cehaletin bir eseridir. İslam’ı, Kuran’ı bilmemenin bir eseridir. Al-i İmran Suresi, 170. Ayette;  “Allah'ın Kendi fazlından (şehitlere) onlara verdikleriyle (şehitler) sevinç içindedirler.” ; sevinç, bayram. Öbürü ne diyor? “Ciğerim yanıyor, oram yanıyor, buram yanıyor” diyor. Burada ne diyor Allah? “Sevinç içindedirler” diyor. Sevinç, sevinç! bayram! Adamın imanı yok ki adama anlatasın. Anlamıyor adam. ”...Onlara arkalarından henüz ulaşmayanlara müjdelemeyi isterler” “Bizlere de bunu müjdelemeyi isterler” diyor. Müjde müjde, bayram müjdesi veriyorlar. Şehadeti öyle görüyor, Cenab-ı Allah, öyle anlatıyor. “...ki, onlara hiçbir korku yoktur” şehitlere hiçbir korku yoktur “...mahzun da olacak değillerdir.” Al-i İmran Suresi, 171.Ayette; “Onlar, Allah'tan bir nimeti, bir fazlı (bolluğu)” muazzam bir nimet ve bolluk veriyor Allah, cennette. “...ve gerçekten Allah'ın müminlerin ecrini boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler.” “Allah, müthiş nimetler verdi” diyor. Müjdeliyorlar, fakat biz duyamıyoruz. Adam dinsiz imansız, “vah vah ya!” diyor. “Ciğer yandı, kafa yandı, beyin yandı. Mahvolduk, bittik. Yok oldu, imha oldu.” O kafada. İmansız olduğu için bir türlü, o kendi boyutunun dışındaki boyutu kavrayamıyor. Kafası bir türlü basmıyor. Şehadetin düğün, bayram olduğunun bir türlü farkında değil. Müjde olduğunun farkında değil. Allah’tan bir lütuf, bir nimet olduğunun farkında değil. Bütün müminler Allah’tan o nimeti istiyor. Vatan, millet, devlet, bayrak, adamı ilgilendirmiyor. Ama mesela bazen boş bulunur, şehit ailelerinden, müminlerden, muttakilerden bu tarz söz sadır olabilir, o an için. Yoksa onlar son derece imanlı, mümin, muttaki insanlar. “Biz de şehit olmak istiyoruz” diyor. Onu der mi yoksa? Değil mi? Demek ki bir nimet olarak görüyor. Ama hakikaten boş bulunur heyecanıyla, işte üzüntü ve acıdan bahsetmiş olabilir. Bir zelle olarak, bir hata olarak, o ayrı. Ama o ne diyor arkasından? “Vatan, millet sağ olsun. Devletimiz sağ olsun. Ben de olsa ben de giderim” diyor, ve “Şehit oldu” diyor. Müjdeliyor o yine. Bak müjdeliyor, şehit olduğunu. Öbürü ne diyor? “Şehitlik diye bir şey yok” diyor. Şimdi arada büyük fark var. Ama boş bulunup, öyle konuşması bir şeyi değiştirmez. Çünkü, “Şehit oldu” dedikten sonra bitti. “Şehit oldu” dedikten sonra bitti. Zaten müjdedir şehitlik.

KARTAL GÖKTAN: Cumhurbaşkanımızın şehitler hakkında konuşması var.

ADNAN OKTAR: Bütün şehit ailelerini tebrik ediyoruz, hepsini. Allah şehadetlerini mübarek etsin, evlatlarının. Allah bizlere de nasip etsin. Ne mutlu şehitlerimize, ne mutlu şehitlerimize, ne mutlu şehitlerimize. Allah o güzel nimeti, o güzel müjdeyi bizlere de nasip etsin.

VTR

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Şehitleri, Hz. Ali karşılıyor. Hz. Hamza karşılıyor. Hz. Resulullah (sav) karşılıyor. Muazzam bir şölendir, ve hayret ediyorlar, “Niye gelmiyorlar” diye, diğerleri. Ayette söylüyor. Bir boyut iç içeyiz. Bütün şehit ailelerini tebrik ediyoruz. Allah mübarek etsin, evlatlarının şehadetini. Bu yüce makamlarını tebrik ediyoruz. Allah yüce makamlarını mübarek etsin. Peygamberlikten sonra en yüce makama ulaştırdığı için, Cenab-ı Allah’a hamd ediyoruz. O güzelliği, o nimeti inşaAllah bizlere de nasip eder. Allah yatak ölümü nasip etmesin. Şehadet nasip etsin. Ve bütün aslanlarımız bunun farkındalar, bak; “Düğüne gidiyoruz, düğüne” diyorlar. Düğün ne? Şehadet. maşaAllah. Mazluma zulmeden, vatan toprağımıza göz diken, Allahsız, kitapsız PKK ile mücadele, farz-ı ayın. Bütün müminlerin üzerine farzdır. Açık, Allah’ın hükmü, bak. PKK ile mücadele bütün Müslümanlar için, bütün dünya Müslümanları için, farz-ı ayındır. Direkt deccaliyet. Bu hengamede ulu’l emre itaat, ulu’l emre sıkı sıkya bağ, farz-ı ayındır. Fitne ayyuka çıkmış. Tayyip Hoca ile uğraşmak fitnenin ta kendisidir. Ulu’l emr ile uğraşmak fitnenin ta kendisidir. “Fitne katilden beterdir” diyor, Cenab-ı Allah. Alenen fitnedir, yani. Bilakis, ulu’l emrin etrafında sıkı sıkıya bütün millet olarak kenetlenelim. Deccaliyete karşı, Allah zafer verecek. Muazzam bir atağa geçelim. Bak, deccal tam muhasara etmiş vaziyette. Şu hengamda canla, başla, Allah, Kitap, İslam için, Kuran için, vatan için gayret eden Tayyip Hoca’ya zulüm yapmaya kalmak, zalimlik yapmaya kalkmak, ayağına çelme takmaya kalkmak, benim görüşüme göre, açık seçik fitnedir. Fitne de, katilden beterdir. Her ne adı olursa olsun. Tayyip Hoca kendini Allah’a teslim etmiş bir mümin. Dünyadan bir alıp veremediği yok. Sabahın erkenden kalkıyor, akşamın bilmem kaçına kadar her şey ile ilgileniyor. Her konu ona soruluyor. Allah’tan kork. Niye ayağına dolanıyorsun ya? Yardımcı olmaya çalış. Tayyip Hocam’ı 2019’da, küfre inat, İngiliz Derin Devleti’ne inat, kızdırmak için %70’lerle en az cumhurun başına seçeceğiz.