Tolstoy'un gizlenen ''Hz. Muhammed'' (sav) risalesi

ÜNLÜ RUS YAZAR TOLSTOY’UN GIZLENEN

“HZ. MUHAMMED” (SAV) RISALESI

"Muhammed (sav) her zaman Evangelizmin (Hıristiyanların) üstüne çıkıyor. O insanı Allah saymıyor ve kendini de Allah ile bir tutmuyor. Müslümanların Allah'tan başka İlahı yoktur ve Muhammed (sav) O'nun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur."

Bu sözlerin sahibi, “Savaş ve Barış", “Diriliş”, “Hayat Üzerine Düşünceler” gibi ünlü eserlerin yazarı Tolstoy’dur.

Ünlü Rus yazar varoluş amacını sorguladıkça dünyaya, insana ve yaşama bakışında köklü değişimler yaşadı. Bu değişimlerle birlikte, Allah, insan, yaşam ve ölümün anlatıldığı eserler kaleme aldı.

Büyük bir ün ve servet  sahibi olan Lev Tolstoy sürdürdüğü burjuva hayatını terk ederek dine yöneldi. "Din Nedir?" ve "Efendi ile Uşak" gibi bir çok kitabında dindar yönünü ortaya koydu.

Tolstoy, İslam dinine ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’e büyük bir hayranlık duyuyordu. Bu gerçeği bir mektubunda şöyle dile getirmişti:

"... Benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan (Hıristiyanlıktan) mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her Provoslav (Rusya'da Hristiyanlığın bir kolu) ve her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden  Muhammediliği; tek Allah'ı ve onun Peygamberini kabul ederdi..." (Lev Nikolayeviç Tolstoy)

Tolstoy ayrıca hadis-i şeriflerin yer aldığı "Hz. Muhammed"  (sav) isimli risalesinde de Peygamberimiz (sav)’in tebliğ ettiği dinin en son ve en mükemmel din olduğunu vurguluyordu. 

1900’lü yıllarda, Rus halkına "Ateistlik" kimliği zorla kabul ettirilmeye çalışılıyordu. Rus halkı, özellikle Rus aydınları ve bilginleri, Tolstoy'a çok önem veriyor ve çok seviyorlardı. Bu nedenle onun İslâm'ı kabul etmesi Rus toplumu içinde İslâm ahlakına yönelim başlatabilirdi. Bu korkuyla Tolstoy’un 1909’da yayımlattığı ve hadislerden oluşan risalesi uzun yıllar gizlendi.

Tolstoy risalesinde daha çok, Allah inancı, fakirlik, eşitlik, ölüm ve iyi insan olma gibi konuları içeren hadisleri kullandı.

Tolstoy’un bu kitapçığı titiz bir çalışmayla, önce Rusça’dan Azerice’ye sonra da Sayın Arif Arslan tarafından Azerice’den Türkçe’ye çevrilmiştir.

Tolstoy'un kitabındaki hadislerden bazı örnekler şunlardır:

…"Kendiniz için istediğinizi başkaları için de isteyin; kendiniz için istemediklerinizi başkaları için de istemeyin."

* *

"Allah'ım! Senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak ameli istiyorum. Allah'ım! Senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl."

* *

"Kimseyi kırma. Biri seni kırar ve ayıplarını, kötülüklerini açığa vurursa, sen de onun kötülüklerini açıklayıp yayma."

**

"Kim Allah'ın yarattıklarına karşı merhametli olursa, Allah da ona merhametli olur. İnsanların iyilik ve kötülüklerine bakmayarak onlara iyilik et. Başkalarına iyilik yap ki kötülüklerine engel olasın."

* *

"Öfkesini açığa vurmaktan çekinip, onu boğanları Allah daima mükafatlandırır."

* *

"İbadet, dua eden mü'minin ruhunun yükselmesi ile Allah'a kavuşmasıdır."

* *

"Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur."

* *

"Konuşunca doğru söyleyin; söz verince yerine getirin; borçlarınızı ödeyin; kendi fikir ve işlerinizde sapıklığa düşmeyin; ellerinizi israftan ve kötü şeylerden koruyun."