Peygamberimiz (sav)’in Gizlenen Ahir Zaman Mucizelerinden 3 - Lulin Kuyruklu Yıldızının Çıkışı

Bu yüzyılda Peygamberimiz (sav)'in yüzlerce mucizesine şahit oluyoruz. Bunlardan biri de Lulin kuyruklu yıldızının geçmesidir. Resulullah (sav) bu kuyruklu yıldız ile ilgili 1400 yıl öncesinin bilim seviyesinde bilinmesi mümkün olmayan çok sayıda detayı haber vermiş, verdiği tüm detaylar aynen gerçekleşmiştir. Bu, mühim bir mucizedir.

 

Dikkat! Peygamberimiz (sav)'in bu mucizeleri gizlenmeye çalışılıyor.

 

Ancak bazı İslam alimleri Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman mucizelerini asla anlatmamakta, hatta özenle gizlemektedir. Bu insanların Resulullah (sav)'in apaçık mucizelerini gizlemenin hesabını ahirette nasıl vereceklerini düşünmeleri gerekir.

 

Birazdan bu mucizelerden birine tanıklık edeceksiniz.

 

"Vaad edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ MÜNEVVER BİR BOYNUZ (çift kuyruklu bir yıldız) ÇIKAR."

 

“İki dişli münevver (fazla parlak, aydınlık) bir boynuz çıkar” ifadesi 24 Şubat 2009 yılında yani Hicri 1430'da dünyaya en yakın noktadan eçen Lulin kuyruklu yıldızıdır.

 

Peyamberimiz (sav) mucizevi şekilde bu yıldızın tüm diğer özelliklerini de anlatmıştır.

 

Dikkat edin! Resulullah (sav)'in bu mucizelerini gizliyorlar.

 

(1) ...iki dişli...:

“...O sütunun üst tarafında da iki başı var; İKİ DİŞE BENZİYOR.” (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbai, 381. Mektup, s.1184)

 

Lulin kuyruklu yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çatallı olması, hadisteki iki dişli ifadesiyle birebir bağdaşmaktadır.


(2) ... münevver (fazla parlak, aydınlık)...:

...şark tarafında iki dişli MÜNEVVER bir boynuz çıkar. (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbai, 381. Mektup, s.1184)

 

Hadiste bahsi geçen münevver (fazla parlak, aydınlık) sıfatı, Lulin kuyruklu yıldızının Dünya'ya yaklaştıkça 6 yıldız parlaklığı kadar artan parlaklığına işaret etmektedir.

 

(3) ... bir boynuz...:

“Şark tarafında meydana çıkan o beyazlık; önceleri nurlu bir sütun halinde idi. Sonra, ona bir eğrilik eldi; BOYNUZ ŞEKLİNİ ALDI.” (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbai, 381. Mektup, s.1184)

 

Lulin kuyruklu yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı, çekirdeğin ön kısmında yani ilerleme yönünde de bir kuyruğun bulunmasıdır.

 

(4) Sabitlerin seyri mağripten (Batıdan) meşrikadır (Doğuyadır)...:

Bu ifade gökcisimlerinin dönüş yönüne işaret etmektedir. Nitekim bütün gökcisimleri MAĞRİPTEN (Batıdan) MEŞRİKA (Doğuya) hareket etmektedir.

 

(5) Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise, meşrikten (Doğudan) mağribedir (Batıyadır)...:

Burada ise "Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise..." denilerek, Lulin kuyruklu yıldızının diğer gök cisimlerinden farklı olarak Doğu’dan Batı’ya doğru hareket ettiği bildirilmiştir.

 

Başka hiçbir gökcisminde görülmeyen bu özelliğin Lulin kuyruklu yıldızında olması ve bunun yaklaşık 1400 sene önce Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Hz. Mehdi (as)'ın çıkışının habercisi olarak bildirilmiş olması şüphesiz ki çok büyük bir mucizedir.

 

Şimdi dikkat edin!

 

Bu kuyruklu yıldızın çok önemli bir diğer özelliği daha bilim adamlarınca açıklanmıştır: Bu yıldız bir daha en az 1000 YIL SONRA yeniden Dünya'nın yakınından geçebilecektir. Oysa bu mümkün olmayacaktır. Çünkü; hadisler ve ehl-i sünnet alimlerinin yaptıkları değerlendirmelere göre Hicri 1500 ile birlikte İslam ümmetinin ömrü de bitmiş olacaktır.

 

Bu ümmetin ömrü 1000 seneyi geçecek fakat 1500 seneyi aşmayacaktır. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, 2002, s. 299)

 

Dolayısıyla Lulin kuyruklu yıldızının dünyanın yakınından bir daha 1000 yıl sonra geçmesi mümkün değildir. Doğrusunu Allah bilir.  

 

Dikkat! Resulullah (sav)'in bu mucizelerini gizliyorlar!

 

Lulin kuyruklu yıldızının çıkışının ardından görülen yoğun yağmur yağışları Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametlerindendir

 

Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki, dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki, büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak. (Murtaza Lakha, R &K Tyrell Basımevi, Londra, 1993)

 

Hadiste Lulin kuyruklu yıldızının geçişinden önce kuraklık olacağına ve Lulin'in görülmesinin ardından da yağmurların yağacağına dikkat çekilmiştir. Aynen hadiste belirtildiği gibi Lulin kuyruklu yıldızının çıkış tarihi olan 2009 yılından önce 3 yıl boyunca şiddetli bir kuraklık görülmüş, 2009 yılının hemen ardından ise Türkiye'nin muhtelif illerinde yoğun yağmurlar görülmüş hatta birçok ilde hasar meydana gelmiştir. 1400 yıl önce olacak dediği olayların birebir gerçekleşmesi Allah'ın Peygamberimiz (sav)'e lutfettiği mucizesidir. Bu mucizelerin gerçekleşiyor olması Hz. Mehdi (as) devrinde olduğumuzun da delilidir. Müslümanlar bu mucizeleri gördüğünde sevinç duymalı, sevinçle bu güzelliği tüm insanlarla paylaşmalıdır.

 

Bir hadiste şöyle bildirilmektedir:

 

Deccal insanlarca kendinden bahsedilmekten zuhul edilmedikçe (unutulmadıkça) ve imamlar da minberlerde ondan bahsetmeyi terk etmedikçe çıkmaz. (Ramuzel Hadis, sf 485)

 

Demek ki ahir zaman alametlerinin anlatılmaması da Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametlerinden biri. Söz konusu alimlerin deccaliyeti, Mehdiyeti, İsa Mesih'i anlatmayı terketmesi, Peygamberimiz (sav)'in mucizelerini gizlemesi, Mehdi'nin çıktığını göstermektedir.


A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500