Şeytan, münafığın bütün tavrını yönlendirir

Adnan Oktar’ın 24 Kasım 2017 tarihli A9 TV sohbetinden


ADNAN OKTAR: Şeytan bir zekadır, Allah tarafından yaratılmış bir zekadır, mekanik bir zekadır. Yani bilgisayarın içindeki elektrik sistemini düşünün, aksamını çıkart bilgisayarın, bu bakır-demir kısmını çıkart. Bunun içinde bir elektronik bir ruh var değil mi? Asıl o, bilgisayar olan o, o elektronik ruhtur işte şeytan, öyle bir elektronik ruh. Sadece negatifi bilen bir zekadır, sadece kötülüğü bilen bir zekadır. Münafıklara zamanı geldiğinde hulul eder ve hareketlendirir. Ve münafığın bütün tavrını yönlendirir yani insana çöker, münafık insana çöker. Onlar da ölüdür münafıklar, onun ruhuna girer ve onu kullanır. Zaten onlar patolojik anormal olurlar münafıklar görülür, yani normal değildir hiçbir münafık normal değildir. Tarihe bakın her münafığın patolojik olduğunu görürsünüz. Akli dengesi de yerinde olmaz. Çocukluğundan itibaren dengesiz olduğu görülür bunların çünkü ruhu yok hastadır. Şeytan sınırlıdır yani münafığın ne konuşacağı ne yapacağı belirlidir onun dışına gücü yetmez, aklı yetmez, aklı olmadığı için Allah’ın koyduğu sınırın dışına çıkamaz. Şeytanın ne yapacağı ne kadar konuşacağı ne konuşacağı hepsi belirlidir. Mesela Kuran’daki konuşmaları var ya, şeytanın yaratılışıyla beraber ona kodlanmış bilgidir o. Mesela Allah’a verdiği cevap daha önceden kodlanmış bilgidir sadece onu konuşabilir, onun dışına çıkamıyor. Mesela Allah’a bir hitabı var dikkat ederseniz, bir kelime fazla söyleyemiyor eksik de söyleyemiyor tam o kadar konuşabilir. Kontrollü, negatif bir güçtür. Şeytan sayesinde müminler imtihan olurlar. Çok önemlidir şeytanın varlığı.