Münafık en etkili gördüğü müslümanlara yönelir

Adnan Oktar’ın 19 Kasım 2017 tarihli A9 TV sohbetinden


ADNAN OKTAR: Münafığın özelliği sadece en etkili gördüğü Müslümanlara yönelmesidir, en faydalı olduğunu zannettiği Müslümanlara. Münafık Darwinistlere yönelmez bilakis destekler Darwinistleri. Küfre yönelmez yani onlara karşı bir tavrı yoktur. Bilakis ittifak eder. Zalimlere, hainlere hiçbir tavrı yoktur münafıkların onlarla ittifak halindedir. Bütün derdi günü sadece Müslümanların en önemli gördüğü kişilerdir. Müslümanlığa en iyi hizmet ettiğini düşündüğü kişileri hedefler münafıklar. En belirleyici vasıfları budur. Küfrü hiçbir şekilde amaçlamaz onlarla mücadeleyi. Mesela homoseksüellikle mücadele, münafıklarla mücadele, küfürle mücadele münafığın asla yapmayacağı bir şeydir asla. Darwinizm’le mücadele mesela farz edelim Rumilik yahut PKK’yla mücadele ağzına dahi almaz münafık yani hiç. Tek hedefi halis Müslümanların en etkili olduğunu düşündüğü önde gelenlerine müdahale etmek isterler. Ama tabii bu Müslümanlara bereket, bolluk, güzellik, sağlık, sıhhat getirirken münafıklar da kokuşma, kirlenme, ezilme, aşağılanma, iç sıkıntısı, kalp sıkıntısı, iç yanması tarzında tezahür eder. Müminlerle de ferahlık, zenginlik, bolluk ve neşeye sebep olur.