Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda homoseksüelliği öven ifadeler

Önemli Açıklama

 

Bu filmde yer alan sözler Mevlana'nın şahsına ait olmayabilir. Bir başka kişi tarafından sonradan bu kitaplara dahil edilmiş de olabilir. Ancak filmde de göreceğiniz gibi, Mevlana'ya atfedilen sözler açık olarak ERKEK ERKEĞE İLİŞKİYİ, ÇOCUKLARA TECAVÜZÜ VE HER TÜRLÜ CİNSEL SAPKINLIĞI ÖVMEKTEDİR ve İslam adına bu SAPKIN DÜŞÜNCELERİN yayılması büyük bir tehlikedir.

 

Bu sebeple SÖZ KONUSU BÖLÜMLERİN, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN BASILAN KİTAPLARDAN ÇIKARILMASI ÖNEMLİDİR.

 

Allah Kuran'da homoseksüelliği hayasız bir çirkinlik olarak bildirmiş ve haram kılmıştır.

 

Hani Lut da kavmine şöyle demişti: “Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı HAYASIZ-ÇİRKİNLİĞİ mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz KADINLARI BIRAKIP ŞEHVETLE ERKEKLERE YAKLAŞIYORSUNUZ. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz.” Kavminin cevabı: “Yurdunuzdan sürüp çıkarın bunları, çünkü bunlar çokça temizlenen insanlarmış!” demekten başka olmadı. (Araf Suresi, 80-82)

 

Peygamberimiz (sav) de hadislerinde HOMOSEKSÜELLİĞİN “EN KORKUNÇ FİİLLERDEN BİRİ” olduğunu şöyle haber vermiştir:

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ümmetim üzerinde korktuğum şeylerin EN KORKUNCU LUT KAVMİNİN İŞİDİR (HOMOSEKSÜELLİKTİR).” (İbn Mâce, Hudûd; 12)

Dolayısıyla bir Müslümanın homoseksüelliği övmesi asla söz konusu olamaz.

 

Ancak bazı ülkelerde bir takım kişiler tarafından RUMİLİK ADI ALTINDA, Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplardaki bu bölümler kullanılarak HOMOSEKSÜELLİK SÖZDE MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILMAKTA, Müslümanlara Kuran'a uygun olmayan bir İslam anlayışı telkin edilmektedir.

 

BU TEHLİKEYE KARŞI TÜM İSLAM ALEMİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ VE BİLGİLENDİRİMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

 

İri adamın, erkek çocuğuna tecavüzünün övülerek anlatılması

 

(Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan Diyanet'in kütüphanesinde bulunan kitap. 1943 basım yılı.)

 

(Çocuk tecavüzlerinin ve homoseksüelliğin bu kadar yaygınlaşmasında bu ve benzeri hikayelerin sanki normalmiş gibi anlatılmasının katkısı vardır.)

 

“Bir iri adam bir oğlanı ele geçirdi. Bu adam bana kast eder diye çocuğun yüzü sarardı. Adam dedi ki “Güzelim, emin ol... Sen benim üstüme bineceksin. Ben korkunç görünsem de aldırış etme, bil ki ben bir i***. Deveye biner gibi bin *****” (Mesnevi, Cilt 2, 3155. Beyit, s. 137)

 

(Hem homoseksüellik hem de küçük çocuğa tecavüz sanki sıradan bir olaymış gibi anlatılmaktadır. Allah'ın kesin olarak haram kıldığı bir sapkınlığın dini eser olarak bilinen bir kitapta böyle övülür şekilde anlatılması ibret verici bir durumdur.)

 

İslam’a göre homoseksüellik, Kuran’da ve hadislerde “iğrenç bir çirkinlik olarak” bildirilen haram olan bir davranıştır.

Allah ayette şöyle buyurmuştur:

“Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu kadınları bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz.” Dedi ki: “Gerçekten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı olanlardanım.” (Şuara Suresi, 165-166-168)

Gerdek gecesi bir erkek çocuğunun kadın kılığına sokulmasının makul bir olaymış gibi anlatılması

(Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan Diyanet'in kütüphanesinde bulunan kitap. 1946 basım yılı.)

 

“Ondan sonra gerdek gecesi, bir genci kadın gibi kınaladılar. Eline, bileğine gelin gibi kına yaktılar, köleye tavuk gösterdiler, horoz verdiler. Başını örttüler, o gürbüz gence güzelim gelin elbiseleri giydirdiler.” (Mesnevi, Cilt 6, 305. Beyit)

 

(Bir erkek çocuğunun kadın gibi nasıl süslendiği detaylar verilerek anlatılmaktadır. Bu şekilde erkek çocuklarının homoseksüel ilişkilerde kullanılması adeta imrendirilmektedir.)

Yalnız kalma çağında genç hemen mumu söndürdü; Hintli köle öyle güçlü kuvvetli bir gençle yapayalnız kaldı. Hintlicik bağırıp duruyordu ama tef çalanların gürültülerinden, feryadını dışarıdan kimse duymuyordu. Tefin çalınışı, el çırpış, erkeğin, kadının naraları, kölenin feryadını bastırıyordu. Genç, gündüz oluncaya dek o Hintliceğizi harab etti. Zavallı, köpeğin önündeki un torbasına döndü.” (Mesnevi, Cilt 6, 305. Beyit)

(Dini eser olarak bilinen bir kitapta böyle sapkın bir anlatımın yer alması, İslam'ın yerine haramların helal sayıldığı, her türlü sapkınlığın meşru görüldüğü yeni bir din anlayışını yerleştirmeye çalışma imajını vermektedir. Tüm İslam aleminin bu tehlikeye karşı dikkatli olması gerekir.)

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Lut kavminin iğrenç fiilini (homoseksüelliği) işleyen kimse lanetlenmiştir.” Kütüb-i Sitte, Hadis No: 1604, Ravi: Ebu Hureyre)

Bir Adam ve Birlikte Olduğu Oğlanla Sohbeti

(Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan Diyanet'in kütüphanesinde bulunan kitap. 1945 basım yılı.)

 

“Adamın biri bir oğlana kötülükte bulunurken oğlanın belindeki hançeri görüp “Bu neden,’ diye sordu. Çocuk, “Birisi benim hakkımda kötü düşünceye saplanırsa onunla karnını deşerim” dedi. Oğlancı adam, hem işin *****, hem de Şükür Tanrı’ya ki ben sana kötülük düşünmüyorum diyordu...” (Mesnevi Cilt 5, Beyitler 2495, s. 205)

(Hem bir erkek çocuğu tecavüze uğramakta hem de bu sapkınlığı yapan Allah'a şükretmektedir. Böylece insanların bilinçaltına homoseksüelliğin İslam'da sözde meşru olduğu yalanı telkin edilmektedir.)

“Bir oğlancı, evine bir oğlan götürdü. Onu baş aşağı edip ***** koyuldu...” (Mesnevi Cilt 5, Beyitler 2495, s. 205)

(Böyle iğrenç bir sapkınlığın bu şekilde adeta övülerek anlatılması hiçbir Müslüman tarafından kabul edilemez. Halkın ve gençlerin ahlaki değerlerini bozan, homoseksüelliğin teşvik edilmesine sebep olan bu tip anlatımların söz konusu kitaplardan çıkarılması gerekir.)

Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: “Allah, erkekle cinsi temas kuran erkeğin yüzüne bakmaz, (onu rahmetinden kovar).” (Kütüb-i Sitte, Hadis No: 1607, Ravi: İbnu Abbas, Kaynak: Tirmizi, Rada 12, (1165))

“Siz gerçekten, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz (yaptığı şeyi) bilmeyen bir kavimsiniz.” Biz de, onu ve ailesini kurtardık, yalnızca karısı hariç; onu geride (azap içinde kalanlar arasında) takdir ettik. (Neml Suresi, 55, 57)

Derviş Genç Oğlana  Sarkıntılık Ediyor

(Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan Diyanet'in kütüphanesinde bulunan kitap. 1946 basım yılı.)

 

“Bekçinin korkusundan o iki delikanlı o bekar odasında kaldılar orada uyudular…. Bekarlardan bir oğlancı gece vakti kalabalığın içinden kalktı. Yavaş yavaş yürüdü. İştahlı bir halde oğlanın yanına gelip kerpiçleri bir tarafa koydu. Çocuğa elini uzatınca çocuk yerinden sıçradı…” (Mesnevi Beyitler 3845-3855)

(Bu anlatımlar homoseksüelliği ve tecavüzü sanki günlük hayatın bir parçasıymış gibi gösterilmektedir. Allah'ın haram kıldığı bir zulmün İslam'ı anlattığı iddia edilen bir kitapta böyle övülmesi büyük tehlikedir.)

“Bir avuç bulgur aşıyla geçinmeye çalışan derviş gözlerinden erkeğin ***** akarak elleriyle ***larını sıkarak bana yüz tuttu. Namuslu oldun mu gizli gizli bakar ***leriyle oynarlar. Sonuçta ne kadınlardan kurtulabiliyorum ne erkeklerden. Ne yapayım bilmem. Ne bunlardanım ben ne onlardan...” (Mesnevi Beyitler 3845-3855)

(İslami gibi görünen bir kitapta küçük erkek çocuklarına tecavüz etmenin normalmiş gibi anlatılması ciddi bir fitnedir. Küçük oğlan çocuklarını gören insanların gözünün dönmesini makulmüş gibi göstermeye çalışan böyle sapkın tarifler hem toplumun hızla dejenere olmasına hem de insanların İslam'dan uzaklaşmasına sebep olacaktır. )

İslam’a göre homoseksüellik, Kuran’da ve hadislerde “iğrenç bir çirkinlik olarak” bildirilen haram olan bir davranıştır.

Allah ayette şöyle buyurmuştur:

Hani Lut da kavmine şöyle demişti: “Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz.” (Araf Suresi, 80-81)

Bir erkeğin kadın kılığına girip hamamda bir kadına  kendi ****ını elletmesi

(Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan Diyanet'in kütüphanesinde bulunan kitap. 1945 basım yılı.)

 

Açıklama: Bu sözdeki ifadeler yakışıksız olduğu için uygun hale getirilmiştir.

 

(Bu hikaye, ahlaki değerlere sahip toplumda asla yaşanmayacak ahlaksız bir eylemin sanki normalmiş gibi anlatılarak meşrulaştırılması imajını vermektedir.)

“Kadın, erkek herkes minberin dibine toplanmıştı. Cuha da bir çarşaf giyip yüzünü örttü, kadınlar arasına karıştı. Kimse onu tanımıyordu.” (Mesnevi, Cilt 5 Beyitler 3325 - 3330; s. 272-273)

(Bir erkeğin kadın kılığına girmesinin normalmiş gibi gösterilmesi büyük bir anormalliktir.)

“Bir kadın, vaiz edene gizlice sordu: Cinsel organ bölgesindeki tüyler, namazın bozulmasına sebep olur mu? Vaiz dedi ki: Uzun olursa namaz mekruh olur. Kadın: Ne kadar uzun olursa namazın kabul olmaz dedi. Vaaz eden dedi ki: Bir arpa boyu uzun olursa traş etmek farzdır. Cuha hemen “Kız kardeş” dedi, “bak bakalım, benim cinsel organ bölgesindeki tüylerim o kadar olmuş mu? Tanrı rızası için elini uzat da bir yokla. Bakalım, mekruh olacak kadar uzamış mı?” Yanındaki kadın, Cuha’nın şalvarına el atar atmaz eline erkek ****** ***** geldi. Derhal şiddetli bir nara attı. Hoca, “Sözüm gönlüne tesir etti” dedi. Cuha dedi ki: “Hayır, gönlüne tesir etmedi, eline tesir etti.” (Mesnevi, Cilt 5 Beyitler 3325 - 3330; s. 272-273)

(Bir erkek kadın kılığına girerek kadınlar arasına karışmakta ve kadınları taciz etmektedir. Böyle gayri ahlaki bir durumun olağan bir olay gibi anlatılması tasvip edilemez.)

Bir kadının eşek ile cinsel ilişkiye girmesini anlatan sapkın hikaye

(Bir hayvanla cinsel ilişkiye girmek gibi büyük bir sapkınlık adeta sıradan bir olaymış gibi anlatılmaktadır. Küçük erkek çocuklarına tecavüzün, kadınlara tacizin, kadınların hayvanlarla cinsel ilişkiye girmesinin normalmiş gibi gösterildiği bu tip hikayeler toplum ahlakında büyük tahribata sebep olur.)

“Eşek kendisine ölçülü yaklaşsın diye kabağı, eşeğin ***tine takardı. Yakınlaşma zamanında ***** yarısı ***** diye bu işi yapmaktaydı. Çünkü, eşeğin ***** tamamıyla ***** rahmi de paralanırdı, damarları da. Eşek erkekler kadınlara nasıl yakınlaşırsa aynen onun gibi halayığa yakınlaşmış, işini *****teydi. Kadın hasede düştü.” (Cilt 5 Beyitler 1335 -1 420; s. 112-118)

(Anlatılan hikayede sapkınlık o derece büyüktür ki, kadınlar arasında eşekle cinsel ilişkiye girme konusunda kıskançlık yaşanmaktadır. Bu derece gayri ahlaki bir hikayenin normalmiş gibi anlatılmasındaki anormalliği tüm Müslümanların görmesi gerekir.)

“Eşeği çeke çeke ahırın ortasına getirdi. O erkek eşeğin altına yattı. Eşek ayağını kaldırıp *****tini daldırdı. Eşeğin *****den kadının içine bir ateştir düştü. Alışmış eşek kadına abandı, *****tini ta *****larına kadar sokar sokmaz kadın da geberdi. Eşeğin *****tinin hızından ciğeri parçalandı, damarları koptu birbirinden ayrıldı. Soluk bile alamadan derhal can verdi. (Cilt 5 Beyitler 1335 -1 420; s. 112-118)

Tarihte hiçbir İslam alimi dini anlatırken böyle bir üslup kullanmamış, bu tarz anormal hikayeler anlatmamışlardır. Bu bölümler muhtemelen Mevlana dışında biri tarafından söz konusu kitaplara sonradan eklenmiştir.

İslam'ı tahrif etmek, Müslümanları dejenere etmek için bir oyun oynandığı görülmektedir. Bu sebeple İslam'a uygun olmayan bu sapkın anlatımlar bir an önce kitaplardan çıkarılmalı ve bu çirkin ahlakın yayılmasına ortak olunmamalıdır.