Mehmet Talu Hocaefendi Hazretleri, Hz. Mehdi (as)'ın şu anda hayatta ve görev başında olduğunu söylüyor

Mehdi inancı vardır. Bunu önemle belirtmek istiyorum. Mehdi zuhur eder. Bir takım nasipsizler onu inkar ve tekzip eder. Muhterem dinleyenlerim şöyle zannediyorum ki  yapmış olduğumuz araştırmalar ve bir takım artık keşif mi diyelim fazla açıklama yapamıyoruz şöyle zannediyorum ki Mehdi şu anda yaşamaktadır evet Mehdi şu anda yaşamaktadır ve huruç (çıkış) tarihini beklemektedir. İsa (a.s) nüzul eder, Müslümanların arasında yer alır.