İman edenlerin yaşamı ve ölümü Allah içindir

"Tevrat ve İncil Kuran'la Mutabıktır - Bölüm 1" belgeselinden.