Allah'ın İsimleri: Allah Azim’dir

Azim (Pek azametli, büyük olan)

- İnsan yalnızca içinde yaşadığı dünyayı incelese, Allah'ın azametini hemen hissedecektir.

-Rabbimiz tüm kainatı yaratan, büyük bir gücün sahibidir. Samimi düşündüğünde insan herşeyi kontrolü altında tutan Rabbimiz'in azametini fark eder.

Göklerde ve yerde olanlar O'nundur. O, Yücedir, büyüktür. (Şura Suresi, 4)