İngiliz derin devletinin amacı nedir?

Sayın Adnan Oktar'ın 20 Şubat 2018 tarihli A9 TV röportajından


VTR: İngiliz derin devletinin amacı nedir?

ADNAN OKTAR: İngiliz derin devletinin amacı geleneksel deccaliyet yani şeytanın emirlerini yerine getirme geleneğidir. Yani derin devlet demek şeytanın tarikatı demektir, şeytanın dini demektir. Bir peygamberlerin getirdiği Allah’ın dini vardır, bir de şeytanın dini vardır. Bu iki din dünyanın yaratılışından beri çarpışır. İki dinin mücadelesi vardır, kıyamete kadar bu iki din mücadele edecektir. Her iki dinin de peygamberleri olur yani önderleri olur. İslam dininin peygamberleri olur, aynı şekilde şeytanın dininin de şeytani peygamberleri olur. Onlara deccal deniyor. Onlar da böyle sanrılar alırlar, görüntüler alırlar, hipnoz güçleri vardır, harikalar gösterirler, onlara istidraç denir. Peygamberlerin gösterdiklerine de mucize denir. Bu iki kuvvet kıyamete kadar çarpışır. Şu an İngiliz derin devletinin kontrolünde bu, deccaliyet. Yani İngiliz derin devleti deccaliyeti himaye ediyor