Hz. Mehdi hakkında bazı bilgiler

Sayın Adnan Oktar'ın 9 Şubat 2018 tarihli A9 TV röportajından


ADNAN OKTAR: “İmam Mehdi’nin alnı geniştir” diyor. “Burnu küçüktür, siyah saçlıdır, sakallıdır kenarları yandan inceltilmiştir” diyor alttan düzenlenmiş, “alnının ortasında tek bir çizgi vardır” diyor. “Tek kaş çatma çizgisi vardır” diyor. Ve “alnında da bir iz vardır” diyor. Gözleri yeşildir. Üç ayrı hadiste ayrı ayrı vurgulanıyor, üç ayrı. Hatta bir hadiste diyor ki. “Aynu’l hadra” diyor hadra; yeşil, tercüme etmiş “siyah” diyor. İnsaf insaf insaf. Hadra Arapça alenen yeşil tek anlamı var. Yeşili nasıl siyah yaptın sen beş dakikanın içinde? Münafıklar diyor ki; “Yeşil de, siyah da” diyor “karışık.” Yeşil diyor bırakın şimdi açık, hadra yeşildir. Aynu’l hadra “burnu küçük ve kalkıktır” diyor. “Ağzı biçimli ve güzeldir” diyor. “Dişleri leman eder” diyor “pırıl pırıl” diyor. “Yüzünde incimsi bir ben vardır” diyor Mehdi (as)’ın. “Boynu gümüş gibi” diyor. “Omuzları geniştir” diyor geniş. “Sağ göğsünde yaprak büyüklüğünde bir ben vardır” diyor. Nereye saklıyorsunuz bunları? Bu mucizedir. “Sırtında” diyor “kalp hizasında gerdek düğmesi büyüklüğünde bir ben vardır” diyor. Nereye gizliyorsunuz? “Sağ bacağında bir ben vardır” diyor “görünür şekilde.” Nereye gizliyorsunuz? “Karnı geniştir” diyor “karnı geniştir. Uylukları da” yani “dikkati çekecek şekilde uylukları da geniştir” diyor. Mesela bakan diyecek ki; Bu karnı geniş, omuzu da geniş, alnı da geniş, uyluğu da geniş diyecek yani dikkati çekecek şekilde uylukları da geniş, omuzu da geniş. “Bacakları hızlıdır” diyor. “Ayakları çok hızlıdır” diyor. “Orta boyludur” diyor orta boyludur. Ve “Seyittir” diyor Seyittir. “Diz kapakları çıkıktır” diyor. “Burnunun ortasında hafif bombe vardır” diyor burnunun ortasında. “Alnı hafif içbükeydir” diyor. Bak alnı hafif içbükeydir. “Bir kara köyünden” diyor. “Denizi geçip gelecek” diyor. “Boğazı geçip gelecek. Ve denizin kenarında bayrağı dikecek” diyor. Bak “Doğudan gelecek, batıya gelecek” diyor “denizi geçecek denizden bir kuru yol açılacak” yani köprü bak “denizden bir kuru yol açılacak” diyor bu köprü, köprüyü işaret ediyor “oradan geçip denizin kenarında bayrağını dikecek” diyor. “Yetmiş bin sarıklı alim ona karşı deccal safında mücadele verecek” diyor. Yetmiş bin bak sarıklı alim deccal safında ona karşı mücadele verecek. “En büyük düşmanı fukaha olacak” diyor Peygamberimiz (sav). Fakihler fıkıh alimleri, mezhep imamları. “Mehdi (as) geldiğinde bütün mezhepleri kaldıracak, onun hakiki ve halis mezhebinden başka hiçbir mezhep kalmayacak” diyor bitti. Ve bak gökte alametleri var. Diyor ki; “İki uçlu bir kuyruklu yıldız çıkacak.” Çıktı mı? Çıktı. “Diğer kuyruklu yıldızlardan daha parlak olacak” diyor. Daha parlak mı? Parlak. “Diğer kuyruklu yıldızların aksi istikamete gidecek” diyor. Niye çıkıp böyle bir şey yok demiyorsunuz? Böyle bir şey yok derseniz, alameti yoksa kendi de yoktur. Bak “ondan önce bir kuyruklu yıldız daha çıkacak” diyor. Bak “Lulin’den önce bir kuyruklu yıldız daha çıkacak” diyor. Çıktı mı? Çıktı. Sonra diyor bir yıldız daha çıkacak. Bu da çıktı mı? Çıktı. Bethlehem; parlak bir yıldız çıkacak diyor Bethlehem ve “ışığı ay gibi” diyor bak ışığı ay gibi, ay gibi. Tam Bethlehem’i açıklıyor bak “ışığı ay gibidir” diyor tam Bethlehem üç yıldız. “Ve depremler çok sıklaşacak ve kuvvetlenecek” diyor. Oldu mu? Oldu. “Her yerde kasırgalar, fırtınalar artacak ve bir süre sonra” diyor “kuraklık başlayacak.” Önce kuraklık başlayacak sonra bu kuyruklu yıldızın çıkışından sonra yağmurlar çoğalacak insanlar yağmurun çokluğundan bunalacak. Bu da oldu mu? Oldu. “Suriye ve Irak işgal edilecek” diyor aynı dönemde. “Afganistan işgal edilecek” diyor. Edildi mi? Edildi. Bak Azerbaycan işgaline kadar söylüyor Peygamberimiz (sav). “Azerbaycan da işgal edilecek o dönemde” diyor. Yemen’de, “Yemen’de kan akacak” diyor. Dediği oldu mu? Oldu. “Ramazan ayında on beş gün arayla ay ve güneş tutulmaları olacak” diyor. Üst üste iki yıl oldu mu? Oldu. Bak “Fırat’ın suyu kesilecek” diyor. Kesildi mi? Kesildi. “Kabe’de kan akıtılacak” diyor. “Kabe’de hac engellenecek.” Oldu mu? Oldu. “Mehdi (as)’ın çıkışının en önemli alametlerinden biri Mehdi (as)’ın çıkışından önce ‘Mehdi (as) gelmeyecek’ sözlerinin minberlerden her yerden duyulmasıdır” diyor Peygamberimiz (sav). “Deccal yok diyecekler” diyor “Mehdi (as) da çıkmayacak diyecekler” diyor. “Ahir zamanda bunu duyduğunuzda bilin ki Mehdi (as) çıkmıştır” diyor alamet olarak. Mehdi (as) da zahir olacak, İsa Mesih de gelecek, İslam da dünyaya hakim olacak. Mehdi (as)’ı gördüğümüzde geniş alnından anlayacağız, geniş omuzundan, heybetinden anlayacağız. Karnının genişliğinden, uyluklarının genişliğinden, yürüyüşünden, halinden hasenatından anlayacağız.