Gökyüzünde kaç yıldız var?

Herkes gökyüzüne bakarken merak etmiş ve şu sorunun cevabı düşünmüştür:

Uçsuz bucaksız bu evrende acaba kaç tane yıldız var?

Yıldızları saymak neredeyse dünyadaki kumsallarda var olan kum tanelerini “tek tek” saymaktan farksızdır.

Yıldızların sayısı hakkında bir tespitte bulunmak ancak evrende var olan tüm galaksileri tespit etmekle mümkün olabilir.

1995 yılında Hubble teleskobuyla yapılan gözlemlerde evrende 3000 kadar galaksinin var olduğu kaydedilmiş, 2003 ve 2004 te yapılan diğer gözlemlerle bu rakam 10 000’e kadar yükselmiştir.

NASA’nın verdiği bilgiye göre 10 000 galaksinin her birinde ortalama yüz milyar yıldız olduğu varsayılırsa karşımıza çıkan rakam : 1024 tür.

2013 yılında Avrupa’dan fırlatılan Gaia uydusu, 5 yıl boyunca 1 milyar yıldızın hareketini takip edecek, bu sayede daha güncel bilgi edinme imkanımız olacak.

En merak edilen elbette Kendi galaksimiz Samanyolu. Araştırma sonuçları Samanyolu’nda 200 ile 400 milyar yıldız olduğunu ortaya koymuştur.

Hepimiz günlük hayatlarımızı yaşarken birçoğumuzun  “uzayın farklı yerlerinde her gün 10 milyar yıldız doğarken bir milyon yıldız sönüp gittiğinden” haberi dahi olmuyor.

Uzay boşluğunda irili ufaklı milyarlarla ifade edilen bu yıldızlar, Rabbimizin sonsuz ilminin birer delili. Bilim her gün bu ilmi ve sanatı ispatlayan yeni bir bilgi daha Bizlere sunuyor. Bir Kuran ayetinde bu gerçeğe Allah şöyle dikkat çekmektedir:

Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi; yıldızlar da O'nun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır. (Nahl Suresi, 12)