DOĞA KANUNLARINI ALLAH YARATMIŞTIR

14 Ağustos Cuma akşamı Haber Türk Kanalında yayınlanan Sansürsüz programındaki evrimci safsatalara anı anına Harunyahya.tv adresinden Oktar Babuna ve Cihat Gündoğdu cevap vermişlerdir.


Bakın, Hasan Beyin burda çok büyük bir hataya düşdüğünü görüyorsunuz. Söylediklerinin bilimsellikle hiçbir alakası yok. Bir kere bilimsel deliller zaten söylediklerini yalanlıyor. Kaldı ki Kuran içindeki bütün ayetlerde Allah, bize yaradılışı bildiriyor. Sebepleri gerekdiği zaman kaldırdığını bildiriyor. Allah sebepleri insan için yaratmışdır. Dolayısıyla doğa kanunlarının dışına çıkılamaz, ya da deyişemez gibi birşey kesinlikle Allah için söz konusu deyildir. Allah, kanunları yapan Allah`tır. Doğa`yı ve maddeyi Allah belli bir düzen içinde yaratmıştır ve korumaktadır. Ama Allah dilediği zaman bu kanunları, bunları değişdire bilir ve ya kaldıra bilir. Nitekim Kuranda bunun sayısız örnekleri var. Melekler ve cinlerin yaradılışı var. Allah`ın ol demesiyle. Hz.Musanın asası. Bakın, cansız maddeden yapılan bir asa, bir baston, canlı bir yılana dönüşmektedir Kuran'da. Allah bildiriyor bunu bize. Allah`ın ol demesiyle. Aynı şekilde Hz.İsa'nın kuşa, biliyorsunuz çamura üfürüyor ve Allah bunu canlı bir kuş haline getiriyor. Burda evrim mi var? Elbette evrim yok. Cansız maddeyi Allah bir anda canlı varlık haline getire biliyor. Getiriyor.