Başbuğ Alparslan Türkeş Dindar Bir Müslümandı

 

Başbuğ Alparslan Türkeş Dindar Bir Müslümandı

Türk İslam aleminin önemli liderlerinden biri olan Başbuğ Alpaslan Türkeş  bütün ömrü boyunca Allah rızasını kazanmaya ve Kuran ahlakıyla yaşamaya kendini adamış mübarek bir insandır.

VIDEO: "Hepinizin, hepimizin, hep beraber gayemiz yalnız ve yalnız Allah'ın rızasını kazanarak İslâm'a, Müslüman Türk milletine, Müslüman Türk Dünyasına hizmet için olmuştur. Bugün de bu aşkla bu gaye ile hareket halindeyiz. Cenab-ı Allah'ın rızasından başka bir gayemiz yoktur. O Rıza için hareket ettik, o rıza için kol kola verdik, o rıza için şehitler verdik; şehitlerimizin tabutlarını beraber omuzlarımızda taşıdık."

Türkeş, dini insanın ve toplumun ayrılmaz bir vasfı, bir ihtiyacı olarak görmüş, “inançsız insanı bir kabuk gibi, pusulasız ve dümensiz bir gemi” gibi tanımlamıştır. 

Alparsan Türkeş’in Allah sevgisi ve dindar kişiliği birçok konuşmasına da yansımıştır:

VIDEO: Bütün çalışmalarımızı Allah rızasını dikkate alarak yapacağız. Ve nefsimizi yenmeyi bileceğiz. İmanlı bir Müslüman Türk olarak nefsimizi daima kontrol altında tutacağız.

VIDEO: Programımızda, hareketlerimizde her şeyden evvel Allah’ın rızasını esas alıyoruz. Allah rızasına göre hareket ediyoruz.  Onun için güçlüyüz, kuvvetliyiz.

Başbuğ  Türkeş Türk milleti için en büyük düşmanın imansızlık, ahlaksızlık ve cehalet olduğunu söylemiştir:

VIDEO: Muhterem vatandaşlarım, Türk milletinin içte ve dışta düşmanları vardır. Türk milleti bu düşmanları yenecek güce sahiptir. Ama unutmayalım ki her şeyden önce yenmemiz icap eden en büyük düşman imansızlık ahlaksızlık ve cehalettir.
 

BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN İFTAR DUASI

VIDEO:


ALPARSLAN TÜRKEŞ’E GÖRE TÜRKLÜK VE İSLAM AHLAKI AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR

Başbuğ’un milliyetçilik anlayışı hiç bir zaman için ırk üstünlüğü düşüncesine dayalı olmamıştır.

VIDEO: Milliyetçilik nedir?  Milliyetçilik, milletimizi sevmektir, vatanımızı sevmektir, devletimize sadakat ile bağlı olmaktır. Milliyetçiliğimizin anlamı bu. Irkçılığı reddeden  bir milliyetçilik anlayışımız var. Milliyetçiliğimizin temel kaynaklarının başta geleni İslam imanı, İslam ahlak ve faziletleriyle, Türklük şuuru, Türk milletine karşı beselenen derin duydu derin sevgidir.

Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ, Türk-İslam Birliğini kendisine ülkü edinmiş ve bu ülküye her türlü çileye ve baskıya rağmen ömrü boyunca hizmet etmiş cesur bir dava adamı idi.

Türk milletine olan coşkulu sevgisini, güvenini ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne olan inancını da konuşmalarında sürekli dile getirirdi.

VIDEO:  Türk milleti büyük bir millettir. Türk milleti tarihinde bir çok büyük tecrübeler geçirmiş olan bir millettir. Türkiye cumhuriyeti devleti de güçlü bir develttir. 100 bin PKK kursalar hepsinin hakkından geliriz.  

Alparslan Türkeş  yaşamı boyunca“Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.” fikrini savunarak Türklük ve İslam ahlakının ayrılmaz bir bütün olduğunu dile getirmiştir.

Türkeş, Türk Milleti’nin güç kaynağını, bin yıldan beri kabul edip benimsediği İslam ahlakında görmüştür.

 Türk Milliyetçiliği ve İslam ahlakını birbirinin zıttı gibi göstermeye çalışan insanların Türk milletini yıkmak isteyen şer güçlerin emrinde olduğunu belirtmiştir:

“Bizim milliyetçliğimizin esası İslâm ahlâk ve fazileti, imânıdır. Ama düşman bizi vurmak için çeşitli yollarla elde ettiği gafilleri veya kötü niyetlileri kullanarak bu şekilde propaganda yapıyor.” (Alparslan TÜRKEŞ)

“...Pek az olmakla birlikte, bazı kimselerin milliyetçilikle İslamiyeti çatıştırmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Böyle bir tutum yanlıştır. Abestir. Cahilliktir, şuurlu bir şekilde yapılıyorsa ihanettir, nifaktır. Türk milleti Müslüman olmakla içtimai nizamın ve dini hayatın en yüce değerlerini kazanmış ve Müslümanlık, Türk milleti ile, emsalsiz yiğitlik ve iman aşkına sahip bir mücahit bulmuştur. İslamiyete düşman bir milliyetçilik anlayışı bize yabancıdır, bizim dışımızdadır...."  (Alparslan TÜRKEŞ)