Ünlü darwinist Richard Dawkins darwinist bir toplumda yaşamak istemediğini anlatıyor!

Richard Dawkins: Orada kullandığınız bir kalıp hoşuma gitti. İçinde yaşamak isteyebileceğimiz türde bir toplumdan bahsettiniz. Size son derece özgürce şunu söyleyebilirim ki, Darwinist prensipler üzerine kurulmuş bir toplum tam olarak benim içinde olmak istemeyeceğim türde bir toplum. BU, BERBAT BİR TOPLUM OLURDU.

Darwinist bir dünyada yaşamak istemem. Doğanın dünyası Darwinist bir dünya ve bu çok çirkin bir dünya, bütün yönleriyle çirkin bir dünya, bizim yaşamak isteyeceğimiz türden bir dünya değil... İşte bu yüzden gelin bu dünyayı anlayalım. Öyle ki yaşamak isteyeceğimiz türden bir toplumu inşa edelim. Kİ BU DARWINIST OLMAYAN bir toplum olacaktır. Darwinist prensiplerden tamamen uzak bir toplum olacaktır. Darwinist prensiplere dayalı bir toplum zenginin fakiri ezdiği, serbest piyasa ekonomisinin egemen olduğu bir toplum olacaktır. Ki bu esas itibariyle liberal sosyalist toplumun tam tersi bir toplum olacaktır.